Opptak

Master i jordmorfag

Opptak

Dette studiet er under endring. Neste opptak blir høsten 2024.

Søknadsfrist er 15 april. Du søker opptak via NTNUs Søknadsweb.

For å kvalifisere til opptak må du ha:

  • Bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie
  • Gjennomsnittskarakter på C eller bedre i bachelorgraden din
  • Norsk autorisasjon som sykepleier
  • minst to års yrkespraksis, tilsvarende 100 % stilling, etter fullført bachelorgrad

Opptak av søkere er regulert av Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak