Hva kan jeg bli?

Master i jordmorfag

Hva kan jeg bli?

Fullført master i jordmorfag kvalifiserer deg til å arbeide som jordmor med ansvar for kvinne- og reproduktiv helse i et livsløpsperspektiv.

Du kan også ha stillinger knyttet til klinisk fagledelse, utdanning av jordmødre og annet helsepersonell, samt relevante lederstillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Andre muligheter er forsknings-, stipendiat- eller vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.