Kontakt

Master i jordmorfag

Kontakt

Har du spørsmål om

  • Valg av emner eller innpassing av emner fra tidligere utdanning
  • Studieretningsvalg og videre studier/masterstudier
  • Tilrettelegging av din studiehverdag
  • Utveksling
  • Permisjon
  • Andre spørsmål om studiet

Ta kontakt med studie@ikom.ntnu.no

person-portlet