Hva lærer jeg

Master i jordmorfag

Hva lærer jeg?

Under utdanningen lærer du hvordan du skal håndtere bredden av arbeidsoppgaver og problemstillinger som en jordmor vil møte i jobben. Du lærer blant annet om:

  • Hvordan du utfører jordmortjenesten på ulike nivå i helsetjenesten og om hvordan du samarbeider godt med andre involverte aktører
  • Kvinnens, familiens og det nyfødte barnets helse
  • Helsefremmende arbeid rettet mot reproduktiv og seksuell helse for kvinner i ulike livsfaser og hvordan du jobber med dette i praksis
  • Hvordan du vurderer og analyserer faglige og vitenskapelige problemstillinger i faget
  • Hvordan du kan bruke din kunnskap til å utvikle en forskningsbasert jordmortjeneste
  • Hvordan du kommuniserer og formidler jordmor-faglige problemstillinger og forskningsresultater

Studiet gir kunnskap om fagfeltrelevante forskningsmetoder og sentrale vitenskapelige og etiske teorier og begreper. Du lærer hvordan du skal anvende denne kunnskapen når du skal utvikle- og skrive masteroppgaven.

Les læringsutbyttebeskrivelsene nedenfor for mer detaljert informasjon om det totale læringsutbyttet i denne utdanningen.