Sivilingeniør/Masterprogram , Trondheim

Bioteknologi

– Studieretning

Innenfor anvendt (industriell) bioteknologi prøver man å integrere naturvitenskap og ingeniørvitenskap i den hensikt å utnytte mikroorganismer, plante- og dyreceller eller annet biologisk materiale for produksjon av nyttige produkter og tjenester. Bioteknologien har i den senere tid vært inne i en rivende utvikling og er kanskje det raskest voksende fagfeltet internasjonalt.

Bilde fra en bakterielab ved NTNU. Foto: Geir Mogen /NTNU

Når vi hører ordet bioteknologi, vil nok mange automatisk tenke på genteknologi, kanskje særlig satt i forbindelse med medisinsk diagnostikk, sykdomsbehandling og fremstilling av nye legemidler som var utenkelige for bare tyve år siden. Dette er viktige deler av bioteknologien, men bioteknologi dreier seg også om mange andre problemstillinger, for eksempel å lage mer, bedre og sikrere mat og dyrefôr, bidra til bedre utnyttelse av marine råstoffer, finne miljøvennlige prosesser for avfallsbehandling, vannrensing og økt oljeutvinning, samt utnyttelse av enzymer i tekniske prosesser. Dessuten må vi ikke glemme at fremstilling av tradisjonelle produkter som øl, vin, yoghurt og ost, også er eksempler på bioteknologiske prosesser hvor vi benytter mikroorganismer.

Teknologistudiet i bioteknologi har de to første årene en grunnleggende innføring i kjemiske, tekniske og matematiske fag. Dette studiet er litt forskjellig oppbygd sammenlignet med realfagstudiet bioteknologi. Fordypning innenfor bioteknologi skjer ved valg av studieretning i tredje årskurs. Du bør ha interesse for naturvitenskapelige fag generelt, der vi legger videre vekt på matematikk, fysikk og kjemi spesielt.


1. år

Emnekode Emnenavn SP
TBT4135 Biopolymerkjemi 7,5
TBT4140 Biokjemiteknikk 7,5
TBT4145 Molekylærgenetikk 7,5
  Studieretningsemne - valgbart 7,5

2. år

Emnekode Emnenavn SP
TBT4900 Masteroppgave 30