Sivilingeniør/Masterprogram, Trondheim

Kjemisk prosessteknologi

– Studieretning

 

Vi forsker på nye metoder for rensing av CO2. f.eks. ved bruk av membraner. Foto.

Prosessindustrien er Norges klart viktigste industrigren, og med denne studieretningen lærer du å ta kjemien fra labskala til industriell produksjon. Dette krever et bredt spekter av kunnskaper fra molekylære prosesser på nanonivå til bygging og drift av store prosessanlegg.

Kandidater fra denne studieretningen finner du i nøkkelstillinger i de fleste store industribedriftene, som for eksempel Statoil, Norsk Hydro, Norske Skog, Elkem, ABB, Aker, Dynea, GE Healthcare, Borregaard, Jotun og Extrata. Spesielt mange finner du i godt betalte jobber i oljesektoren. Det er også svært gode muligheter i utlandet.

Mange som begynner på studiet i kjemi- og bioteknologi er ikke klar over hvor viktig norsk prosessindustri er og om de mange utfordringer som finnes der. Men interessen for prosessfagene øker vanligvis utover i studiet, og dette er den største studieretningen med ca. 70 kandidater uteksaminert hvert år.


2. år

Emnekode Emnenavn SP
TKP4515/4525/4535/4555/4565 Fordypningsemne 7,5
TKP4510/4520/4530/4550/4560 Fordypningsprosjekt 15
  Komplementært emne - valgbart 7,5
Emnekode Emnenavn SP
TKP4900 Masteroppgave 30

Varierende og spennende arbeidsoppgaver i olje- og gassektoren

Navn: Emilie Øritsland Houge
Studieprogram: Industriell kjemi og bioteknologi, spesialisering innenfor kjemisk prosessteknologi
Arbeidsgiver: Apply Sørco

Jeg jobber som prosessingeniør i et leverandørselskap i olje- og gassektoren som heter Apply Sørco, i Stavanger. Mine arbeidsoppgaver er veldig varierte, og en typisk arbeidsdag for meg kan inkludere alt fra fagforeningsarbeid, tilbudsarbeid og innovasjonsprosjekter til typiske prosessarbeidsoppgaver, for eksempel utvikling av driftsdokumentasjon.

Varierende og spennende arbeidsoppgaver i olje- og gassektoren

Navn: Emilie Øritsland Houge
Studieprogram: Industriell kjemi og bioteknologi, spesialisering innenfor kjemisk prosessteknologi
Arbeidsgiver: Apply Sørco

Jeg jobber som prosessingeniør i et leverandørselskap i olje- og gassektoren som heter Apply Sørco, i Stavanger. Mine arbeidsoppgaver er veldig varierte, og en typisk arbeidsdag for meg kan inkludere alt fra fagforeningsarbeid, tilbudsarbeid og innovasjonsprosjekter til typiske prosessarbeidsoppgaver, for eksempel utvikling av driftsdokumentasjon.

Bilde av Emilie som jobber somProsessingeniør hos oljeleverandørselskap som heter Apply Sørco

Hva jobber du med?

Arbeidsoppgavene mine her er varierende og spenner fra beregninger og oppdateringer knyttet til designprosjekter – til å utarbeide driftsdokumentasjon for operatører og teknikere.

Nå for tiden jobber jeg med å utvikle e-læring for operatører som skal ut og jobbe med helt nye plattformer. Dette er spennende for her får jeg være kreativ og jobbe teknisk på samme tid. Jeg jobber tett med kunden og med underleverandør for å sammen utvikle det beste produktet.

Hva er det beste ved jobben din?

Det aller beste må være at jeg hele tiden får jobbe med noe nytt og møte nye utfordringer. Ingen uker er like. Jeg vokser i jobben min, og får mer og mer ansvar. Dette spurte jeg om helt fra starten av, og har derfor fått være med å forme min egen utvikling. Vi har også et veldig godt samhold, noe som kommer ekstra godt med når det er motgang i oljebransjen og lite prosjekter å få. Kollegaene mine er virkelig fantastiske, vi har det veldig gøy sammen og jeg lærer så mye av dem.

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg ble uteksaminert sommeren 2013 og fant stillingen utlyst på finn.no, og jeg ringte og snakket med en jeg kjente som jobbet der. Jeg fikk et veldig positivt inntrykk av selskapet, så jeg sendte inn en søknad. Deretter ble jeg innkalt til intervju og fikk jobben kort tid etter.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Prosjekter som går på design er veldig relevant for fagene vi hadde på kjemisk prosessteknologi. Ellers er egentlig det meste nytt, men det er det som gjør det gøy. Det aller viktigste jeg har tatt med meg fra utdannelsen min er å lære nye ting raskt. En utdanning fra NTNU er solid; du trenes i å tenke logisk, være strukturert og i å ta utfordringer på strak arm. Det har gjort at jeg stoler mer på min egen intuisjon og føler jeg har noe bra å komme med.

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Undervisning innenfor kjemisk prosessteknologi organiseres av Institutt for kjemisk prosessteknologi.