Hva kan jeg bli?

Datateknologi - masterprogram (2-årig) - Trondheim

Hva kan du bli?

Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen klima, bærekraft og helse. Du kan være med å bidra til utvikling av komplekse IT-systemer til nytte for mennesker og samfunn. Alle bruker datateknologi daglig, men langt færre vet hvordan datateknologien kan brukes til å utvikle et produkt eller en tjeneste. 

De store konsulentselskapene ansetter svært mange med master i datateknologi. Typiske arbeidsgivere vil være i IT-bransjen som driver med utvikling, drift og forvaltning av digitale løsninger. Du kan også jobbe med IT i prosess- og produksjonsindustri, varehandel, bank, finans og forsikring, eller egne IT-løsninger. En del sivilingeniører jobber med rådgivning og konsulentvirksomhet. Kompetansen du får innen innenfor innovasjon og entreprenørskap styrker muligheten for etablering av egen virksomhet.

Med denne utdanningen blir du godt forberedt på å utvikle nyskapende IT- løsninger og håndtere teknologiske omskiftninger. Du får også et solid faglig fundament som sikrer deg stor valgfrihet for videre karriere. Datastudenter får ofte jobbtilbud 10-12 måneder før de er ferdig med utdanning.

I IT-bransjen jobber man i tverrfaglige team. Studiet passer for deg som trives med å samarbeide med mennesker og utvikle noe sammen med andre.  

Du kan bli:

  • Teknologi- og bedriftskonsulent  
  • Høyytelse- og grafikkprogrammerer  
  • Dataarkitekt  
  • Algoritmeingeniør  
  • Programvareutvikler  
  • AI-ingeniør
  • Dataforsker og databaseansvarlig  

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.
 

NTNU tilbyr en ph.d.-utdanning innen IT:

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon