Studiets oppbygning

Datateknologi - masterprogram (2-årig) - Trondheim

Studiets oppbygning

Det 2-årige masterstudiet i datateknologi bygger videre på en bachelorgrad i ingeniørfag, data. Datateknologistudiet gjennomføres på 2 år og tilsvarer 120 studiepoeng. Studiet tilbys i Trondheim, og inneholder en blanding av emner gitt på norsk og engelsk.

Studiets oppbygning er lik de to siste årene av det 5-årige datateknologistudiet. I det 2-årige masterstudiet velger du et fordypningsprosjekt og en masteroppgave. Fordypningen og masteroppgaven gir deg spisskompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber.

Du søker direkte til en studieretningene:


Masterstudiet har følgende generelle oppbygning:

​​1. studieår

Det første studieåret består av emner basert på valgt studieretning, det tverrfaglige prosjektemnet eksperter i team som er felles for alle teknologistudenter, og et ikke-teknologisk emne. Det er fire emner i hvert semester med avsluttende eksamen i slutten av semesteret. 

2. studieår

Det andre studieåret består i høstsemesteret av ett valgbart emne, fordypningsemne og fordypningsprosjekt. Siste året velger du et fordypningsprosjekt og en masteroppgave.

Studiet avsluttes med en masteroppgave med et selvstendig forskningsarbeid innenfor din valgte studieretning. For å kunne starte på masteroppgaven må du ha fullført 6 ukers praksis. Se mer om praksis på Innsida. 
 


 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan