Studiets oppbygning

Datateknologi - masterprogram (2-årig) - Trondheim

Studiets oppbygning

Det 2-årige masterstudiet i datateknologi bygger videre på en bachelorgrad i ingeniørfag, data. Datateknologistudiet gjennomføres på 2 år og tilsvarer 120 studiepoeng. Studiet tilbys i Trondheim, og inneholder en blanding av emner gitt på norsk og engelsk.

Studiets oppbygning er lik de to siste årene av det 5-årige datateknologistudiet. I det 2-årige masterstudiet velger du et fordypningsprosjekt og en masteroppgave. Fordypningen og masteroppgaven gir deg spisskompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber.

Du søker direkte til en hovedprofil:


Masterstudiet har følgende generelle oppbygning:

​​1. studieår

Det første studieåret består av emner basert på valgt studieretning, det tverrfaglige prosjektemnet eksperter i team som er felles for alle teknologistudenter, og et ikke-teknologisk emne. Det er fire emner i hvert semester med avsluttende eksamen i slutten av semesteret. 

2. studieår

Det andre studieåret består i høstsemesteret av ett valgbart emne, fordypningsemne og fordypningsprosjekt. Siste året velger du et fordypningsprosjekt og en masteroppgave.

Studiet avsluttes med en masteroppgave med et selvstendig forskningsarbeid innenfor valgt hovedprofil. For å kunne starte på masteroppgaven må du ha fullført 6 ukers praksis. Se mer om praksis på Innsida. 
 


 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan