Hva lærer jeg

Datateknologi - masterprogram (2-årig) - Trondheim

Hva lærer du?

På dette studiet lærer du teknikkene og metodene du trenger for å utvikle datasystemer, og hvordan de kan brukes til å løse organisatoriske og samfunnsmessige problemer. Du lærer å løse problemer ved bruk av programmering, og utvikle de teknologiske løsningene vi omgir oss med. Vi tar deg gjennom hele prosjektløpet, fra en løs idé til en ferdig løsning.

Fremtidens teknologi har sitt utspring i datateknologi som er en sentral del av fremtidsrettede teknologier som blant annet kunstig intelligens, cloud computing og tingenes internett (Internet of Things IoT, og blockchain). Du vil lære å bidra til utvikling av avanserte IT-systemer til nytte for mennesker og samfunn.

Økende bruk av kunstig intelligens krever stadig mer komplekse datasystemer. Du lærer å utvikle, designe og drifte disse på en trygg og sikker måte. Våre forskere, som underviser i datateknologi, jobber allerede i dag med fremtidsrettede problemstillinger for å:

  • bidra til å løse klimautfordringene ved å gjøre datateknologien mer energieffektiv
  • lære datamaskiner å ta beslutninger og løse problemer på egenhånd
  • bruke informasjonsteknologi for å løse forretningsproblemer
  • utvikle søketeknologi som nyttiggjør seg av de stadig økende informasjonsmengden på internett
  • bruke datateknologi til å forstå sammenhenger i genmateriale (innsikt som kan brukes for å utvikle bedre medisiner og kurere sykdommer)
  • bidra for å sikre samfunnskritiske IT-systemer

Du velger spesialisering i Databaser og søk, Programvaresystemer, Kunstig intelligens eller Algoritmer og datamaskiner. Valg av fordypning bestemmer hvilken spisskompetanse du sitter igjen med som nyutdannet masterkandidat. 
 

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon