Hva lærer jeg

Datateknologi - masterprogram (2-årig) - Trondheim

Hva lærer du?

Det 2-årige masterstudiet i datateknologi bygger videre på en bachelorgrad i ingeniørfag.

Studiets oppbygning er lik de to siste årene av det 5-årige datateknologistudiet.

I det 2-årige masterstudiet velger du et fordypningsprosjekt og en masteroppgave. Fordypningen og masteroppgaven gir deg spisskompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber.

Fremtidens teknologi har sitt utspring i datateknologi. Våre forskerne som underviser i datateknologi jobber allerede i dag med fremtidsrettede problemstillinger som:

  • å bidra til å løse klimautfordringene ved å gjøre datateknologien mer energieffektiv.
  • å lære datamaskiner å ta beslutninger og løse problemer på egenhånd.
  • å utvikle søketeknologi som nyttiggjør seg av de stadig økende mengdene av informasjon på internett.
  • å bruke datateknologi til å forstå sammenhenger i genmateriale.
    Innsikt som kan brukes for å utvikle bedre medisiner og kurere sykdommer.

Hva lærer du?

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle systemer og løse problemer.

  • Du lærer å ta problemstillingen fra ide til spesifikasjon.
  • Du lærer å lage datasystemer og bruke lure teknikker som effektivt løser ulike problemer.
  • Du lærer gode metoder for å kontrollere at systemet fungerer slik det er ment å skulle virke.

Gruppearbeid

I databransjen jobber man i team. Oppgavene er for kompliserte til at én person kan løse dem alene. Mange dataingeniører blir ledere i små og store prosjekter og bedrifter. Andre dataingeniører blir eksperter på ett enkelt teknologiområde.

Hvem passer studiet for?

Datateknologi passer for deg som er nysgjerrig og som ønsker å skape fremtidens teknologi i samarbeid med andre. Hvis du i tillegg ønsker å gå på et interessant studieprogram som leder frem til en morsom og spennende jobb, er datateknologi et naturlig valg.

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon