Opptak

Arkitektur - masterstudium (2-årig)

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Toårig master i arkitektur tilsvarer de to siste årene av det femårige masterprogrammet i arkitektur. Det betyr at du må ha en bachelor i arkitektur for å søke opptak til dette programmet. NTNU tilbyr ikke bachelor i arkitektur, men tar opp studenter med bachelor i arkitektur fra andre læresteder.

I bachelorgraden skal om lag halvparten av studiepoengene utgjøres av prosjektemner – det vil si emner der studenten har utført arkitektonisk og/eller urbanistisk prosjektarbeid under veiledning. Minimumskravet er 10 studiepoeng med prosjektemner per semester. Øvrige emner i bachelorgraden skal i all hovedsak være innenfor arkitekturfagets kunnskaps- eller ferdighetsfelt.