Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkitektur

– Jobbmuligheter

Bilde av studenter som bygger.


Livet som arkitektstudent

Hvordan er livet som arkitektstudent? Les intervjuer med tidligere og nåværende studenter, og se den uavhengige studentvideoen «Introduksjon til arkitektstudiet.

Studentliv - video og intervjuer

Prosjekter i den virkelige verden

Mange arkitektstudenter tar initiativ til å jobbe med faktiske problemstillinger i studietida, og de utvikler prosjekter i reell dialog med eksterne partnere.

Slike prosjekter kaller vi "NTNU Live Studio". Arkitektstudenter kan gjennomføre "Live Studio"-prosjekter utenfor selve studiet, som masteroppgave eller i enkelte valgbare emner (prosjektemner) i de to siste årene av masterstudiet.

Se prosjekter og les om "NTNU Live Studio"


Sammensveiset miljø

Arkitektutdanningen ved NTNU er den største og eldste  i landet. Likevel er miljøet lite, oversiktlig og sammensveiset siden vi tar inn et begrenset antall studenter hvert år. Alle studenter får sin egen arbeidsplass på tegnesalen hvor de arbeider med prosjektoppgaver og andre øvingsoppgaver. Tegnesalene fungerer som et samlingspunkt for alle som er involvert i utdanningen. Arkitektstudentene har sin egen linjeforening som arrangerer utflukter, fester og annen moro.

Linjeforeningen Broderskabet

Arbeidsfellesskap

Arkitekstudenter er blant grunnleggerne av Studio:Beta, et arbeidsfellesskap for studenter i MidtByen. Studio:Beta fremmer samarbeid mellom studenter på tvers av fag, og mellom studenter og NTNU.

Hjemmesiden til Studio:Beta