Studiemiljø

Arkitektur - masterstudium (2-årig)

Studiemiljø

Arkitektutdanningen ved NTNU er den største og eldste i landet. Likevel er miljøet lite, oversiktlig og sammensveiset ettersom vi tar inn et begrenset antall studenter hvert år. 

Din hverdag som arkitektstudentArbeidsplasser og lesesaler

Alle studenter får sin egen arbeidsplass på tegnesalen hvor de arbeider med prosjektoppgaver og andre øvingsoppgaver. Tegnesalene fungerer som et samlingspunkt for alle som er involvert i utdanningen.

Grupperom

Det er også gode muligheter for de som foretrekker å arbeide i grupper. En rekke grupperom og studieceller er tilgjengelige rundt over hele campus. Disse er det også anledning til å reservere på forhånd.

Bibliotek

På campus finner du også Arkitektur- og byggbiblioteket, som har flere lese- og arbeidsplasser som kan brukes av stud

Ellers kan du legge lesing til en av de mange lesesalene på Gløshaugen.

Det finnes i tillegg egne saler der det er forbudt med bruk av PC for de som ønsker å lese uten lyden av fingre som (i enkelte tilfeller) hamrer mot tastaturet og egne lesesalordninger for masterstudenter.

Fasiliteter

Se oversikten over dine fasiliteter som arkitektstudent.

Studentforeninger - livet rundt studiene

Linjeforeningen Broderskabet

For mange er det første møtet med det sosiale rundt studentlivet fadderuka. I fadderuka stiller linjeforeningenene med faddere, og i løpet av disse ukene får du gode muligheter til å bli kjent med medstudentene dine. Linjeforeningen for akritektstudentene heter Broderskabet. Selv om første møte med dem kan være i fadderuka, spiller Broderskabet en viktig rolle for det sosiale miljøet også etter at fadderuka er over.  Noen ganger samarbeider de også med andre linjeforeninger, slik at du som arkitektstudent får muligheten til å bli kjent med studenter på andre studieprogram.

Emner og praksis

I fjerde og femte studieår skal man velge et prosjektemne, et prosjektkunnskapsemne og et valgbart kunnskapsemne. I tillegg tilbys valgbare, uavhengige kunnskapsemner, med unntak for 8. semester der Eksperter i Team (EiT) er obligatorisk kunnskapsemne.

Blackboard - NTNUs e-læringssystemAlle studenter skal ha 12 ukers praksis i løpet av sitt 5-årige masterløp. Sju av ukene skal være på byggeplass. Prakisisen må være godkjent før masteroppgaven tas ut.

Studiet benytter seg av NTNUs læringsverktøy Blackboard. Foreleser og emneansvarlig legger ut informasjon, oppgaver, pensum og forlesninger her.

Prosjekter i den virkelige verden

Mange arkitektstudenter tar initiativ til å jobbe med faktiske problemstillinger i studietida, og de utvikler prosjekter i reell dialog med eksterne partnere.

Slike prosjekter kaller vi "NTNU Live Studio". Arkitektstudenter kan gjennomføre "Live Studio"-prosjekter utenfor selve studiet, som masteroppgave eller i enkelte valgbare emner (prosjektemner) i de to siste årene av masterstudiet.

Se og les om prosjekter, og aktiv læring gjennom TRANSark.

Arbeidsfellesskap

Arkitekstudenter er blant grunnleggerne av Studio:Beta, et arbeidsfellesskap for studenter i MidtByen. Studio:Beta fremmer samarbeid mellom studenter på tvers av fag, og mellom studenter og NTNU.

Facebooksiden til Studio:Beta

SoME krysspublisert 1285069102