Studiets oppbygning

Arkitektur - masterstudium (2-årig)

Studiets oppbygning

Toårig master i arkitektur gir anledning til spesialisering og fordypning. Studiet består av valgbare, videregående arkitekturemner, og du skal i tillegg gjennomføre en masteroppgave. Det toårige masterprogrammet gjennomføres på samme måte som de to siste årene i det femårige masterstudiet i arkitektur.

Valgbare masteremner høst 2023

Introduksjon presentasjon av høstens masteremner (pdf)

Presentasjon av høstens masteremner - video fra informasjonsmøte 05.05.23

AAR4832 - Luca Finocchiaro (pdf)

AAR4711 - Stuart Dickson (pdf)

AAR4620 - Kine Angelo Barbara Matusiak (pdf)

AAR4551 - Jon Iver Nordsteien (pdf)

AAR4612 - Aleksandra Raonic (pdf)

AAR4525 - Mrudhula Koshy Vija Viese (pdf)

AAR4528 - Per Berntsen (pdf)

Utveksling i utlandet

Her er mulighetene mange, men det er lurt å starte planleggingen i god tid.
Din studieveileder kan hjelpe deg med mer informasjon om hvilke muligheter som finnes for deg på ditt studieprogram.

Studentene kan normalt søke studieopphold i utlandet i 7. og/eller 8. semester og få dette godkjent som en del av mastergraden i arkitektur. Forutsetningen for å få studieoppholdet godkjent, er at fagplanen legges fram og godkjennes av fakultetet.

Semesteret/årskurset vil ikke bli registrert i fagkretsen før vitnemål fra utenlandsk studiested er godkjent av fakultetet.

Fakultetet har utvekslingsavtaler med en lang rekke universitet og høgskoler i utlandet. Oversikt over slike utvekslingsavtaler finner du på studieavdelingen ved fakultetet. For å kunne få plass som utvekslingsstudent ved en av disse institusjonene, krever det at studenten har gjennomført de tre første årene av arkitektstudiet ved NTNU. Slike studieopphold gis normalt for 1 – 2 semester.

Les mer om utveksling her.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan