Hva kan jeg bli?

Arkitektur - masterstudium (2-årig)

Hva kan du bli?

Foto: Geir Mogen/NTNU

Arkitektudanningen ved NTNU er en profesjonsutdanning som gir deg graden "Master i arkitektur". Med en utdanning herfra er du kvalifisert til å bli tatt opp i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og til å arbeide som arkitekt i yrkeslivet.

Som arkitekt har du mange muligheter. Du kan starte din yrkeskarriere som medarbeider i et arkitektfirma i bygnings- og planleggingsprosjekter. Når du har fått mer erfaring kan du lede store prosjekter. Hvis du har en gründer i magen kan du etablere egen praksis. Du kan delta i samfunnsutviklingen i fylker og kommuner ved å arbeide som planlegger og saksbehandler. Du kan også arbeide som prosjektleder og bestiller for utbyggere og entreprenører.

Arkitekten vil i fremtiden få flere og mere forskjelligartede oppgaver og roller, som supplerer og utvider arkitektens nåværende arbeidsfelt. Med en master i arkitektur har du utdannet deg for å møte et dynamisk arbeidsmarked i stadig utvikling.

Undersøkelser viser at svært mange arkitekter utdannet ved NTNU enten får jobb under studiene eller rett etterpå, og at mange får jobb ved et arkitektkontor.

Studentintervju

Tidligere student i ny jobb

Kreativt og samfunnsnyttig

Navn: June Charlotte Beck

Utdanning: Master i arkitektur

Arbeider som: Arkitekt hos Griff arkitektur, Fredrikstad

Hva er det beste med jobben din?

Det er at jeg får være kreativ og samtidig jobbe med noe samfunnsnyttig. Arbeidsdagen er varierte og meget lærerike Jeg får jobbe med prosjekter av forskjellig omfang og i ulike faser, det liker jeg svært godt. I tillegg har vi et veldig godt arbeidsmiljø, noe som er viktig for meg. 

Hvordan ser en arbeidsdag ut for deg?

Daglige arbeidsoppgaver avhenger av hvilke prosjekter jeg jobber med, men kan for eksempel bestå av å utarbeide mulighetsstudier, tegne diagrammer eller målsette arbeidstegninger. Vi tegner for det meste i Archicad men også på skissepapir for å forklare ideer eller oppbygging av detaljer. I tillegg avholdes det prosjektmøter innad i huset eller på byggeplass. 

På hvilken måte har dine studier vært relevant for jobben din?

Mastergraden i arkitektur er absolutt relevant for stillingen min. Jeg tok min bachelor i Australia, men er veldig fornøyd med at jeg valgte å fullførte utdannelsen på NTNU. Flere av mine kolleger har sin utdanning herifra, og et vitnemål fra NTNU føltes som en trygg inngangsbillett til arbeidslivet.

Student - portrettbilde

Samarbeider med utrolig mange dyktige mennesker

Navn: Kristin Solhaug Næss

Utdanning: Master i arkitektur

Arbeider som: Arkitekt ved byplankontoret, Trondheim kommune

Hva jobber du med?

Jeg jobbet mye med byrom. Nærmere bestemt medvirkning og stedsutvikling for Trondheim kommune, ved å lede prosjektet «En blå tråd», og gjennom Byromstrategien og Trondheim Bylab. Jeg er ansatt på byplankontoret, og har fått jobbe på tvers av alle sektorene i kommunen i flere tverrfaglige team. Våre prosjekter fokuserer på samarbeid i byutvikling, midlertidige tiltak i byrom, medvirkning og kommunikasjon.
Jeg deltok også i utviklingen av Trondheims Smart City-søknad, der vi blant annet jobbet med nye metoder for innbyggerinvolvering i bydeler.

Hva er det beste ved jobben din?

Jeg får bidra til å sette fokus på kvalitet i byutvikling og viktigheten av folks involvering i store byutviklingsprosesser i byen vi bor i. Jeg får muligheten til å påvirke og kanskje også utgjøre en forskjell på sikt, selv om prosessene er lange og tunge. Det gir motivasjon i et fag hvor stadig flere føler seg litt fanget i utviklingen preget av generisk utbygging. Jeg får samarbeide med utrolig mange dyktige mennesker fra alle typer organisasjoner, fra studenter til kulturbransjen. 

Hvordan ser en arbeidsdag ut for deg?

Ingen dager er like, men en typisk arbeidsdag består ofte av møter i ulike deler av byen. Idéutvikling med tusjer og whiteboard på prosjektkontoret på Lerkendal, møter på kommunehuset med samarbeidspartnere, prosjektplanlegging og uttegning av forslag til strategier alene eller i samarbeid med andre. Vi jobber ofte strategisk, men dagene kan også inneholde regnskapsføring og budsjettering for prosjekter som skal gjennomføres. Jeg kan holde presentasjoner for samarbeidsparter, sikre gjennomføringen av et midlertidig prosjekt, eller se på hvordan vi kan lære av en prosess som er gjennomført. 

På hvilken måte har studiene vært relevant for jobben din?

Gjennom engasjerte lærere og frihet i studiet både innenfor kurs og gjennom NTNU Live studio har jeg kunne utvikle mitt engasjement for medvirkning, stedsutvikling og prosjekter i offentlig rom. Systematisk læring i idéutvikling og tegning som verktøy gir en unik kompetanse innen alle fagfelt. Dette ser jeg virkelig verdien av i tverrfaglige team. Evnen til å tenke og tegne fysisk rom og form, og samtidig lære kritisk tenkning overfor faget og refleksjon gjennom skriving, har gitt meg et utrolig godt grunnlag for å jobbe med samfunnsutfordringer. 

Arkitektstudent

Drømmejobben

Navn: Kristof Lijnen

Utdanning: Master i bærekraftig arkitektur

Arbeider som: Prosjektleder, Trebetong AS

Hva er det beste ved jobben din?

Det er et et topp arbeidsmiljø her, i tillegg til at jeg nå har fått drømmejobben: Å styre et Passiv Hus-prosjekt!

Hvordan ser en arbeidsdag ut for deg?

Akkurat nå deltar vi i en anbudskonkurranse for å få utføre tre Passiv Hus-prosjekter, to barnehager og ett administrasjonsbygg for et Borettslag i Ringvegen. 

På hvilken måte har studiene vært relevant for jobben din?

Masteren min i bærekraftig arkitektur, og byggingeniørutdannelsen, har bidratt til at jeg fikk min nåværende jobb. Utdanninga har jeg bruk for når jeg nå skal finne bærekraftige løsninger ved å integrere solceller, vannbåren varme og solskjerming.
For å utføre energikalkulasjoner, benytter jeg meg av programvaren Simien, som vi har lært å bruke under utdannelsen.
I tillegg driver leder jeg også nå et eget Smart hus-prosjekt på Byåsen.

Videre studier

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.