Kontakt

Arkitektur - masterstudium (5-årig)

Kontakt

Vi hjelper deg om du har spørsmål til studiet ditt eller studiehverdagen din.

Ta kontakt med studieveilederne Gjertrud Røe Hammeren og Sarah By på arkitekturstudiet@iap.ntnu.no om du trenger noen å snakke med om:

 • utdanningsplaner og emnevalg
 • studieprogresjon
 • utenlandsopphold
 • permisjon
 • tilrettelegging
 • utfordringer i studiehverdagen
 • jobbrelevans
 • administrative spørsmål
 • eller om du har generelle spørsmål om studieprogrammet

Henvendelser som gjelder:

 • søknader
 • feltkort
 • attest for arbeidslivserfaring

sendes til: postmottak@ad.ntnu.no

Kontaktinfo

Besøksadresse

 Alfred Getz vei 3, 7491 Trondheim
Sentralbygg 1, 5. etg.
 (+47) 73 55 02 75 (12.15 -15.00)