Studiets oppbygning

Arkitektur - masterstudium (5-årig)

Studiets oppbygning

Studiet går over 10 semestre der hvert semester utgjør 30 studiepoeng.
Hvert studieår (årskurs) består av 2 semestre.

Hva består studiet av?

  • Grunnstudiet 1.-6. semester

1.-6. semester utgjør grunnstudiet i masterutdanningen. Samtlige emner er obligatoriske. Hvert studieår inneholder et større prosjektemne på 15 studiepoeng: Arkitektur 1-6.
Øvrige emner er grunnleggende kunnskaps- og ferdighetsemner innen arkitekturfeltet, samt examen philosophicum, og et såkalt områdeemne innen teknologiledelse.

  • 7.-9. semester: Valgfrihet og avansert fordypning

Hvert semester skal inneholde:

  • et prosjektemne (15 studiepoeng) med et tilhørende kunnskapsemne (7,5 studiepoeng). 
  • et frittstående emne (7,5 studiepoeng) i 7. og 9. semester. 
  • 8. semester skal studentene velge Eksperter i team (EiT) -et felles emne for alle masterstudenter ved NTNU (7,5 studiepoeng).
     
  • 10. semester

Omfattes av masteroppgaven i arkitektur (30 studiepoeng). Se avsnittet "Masteroppgave" i studieplanen, for mere informasjon.

 

Utveksling i utlandet

Her er mulighetene mange, men det er lurt å starte planleggingen i god tid.
Din studieveileder kan hjelpe deg med mer informasjon om hvilke muligheter som finnes for deg på ditt studieprogram.

Studentene kan normalt søke studieopphold i utlandet i 7. og/eller 8. semester og få dette godkjent som en del av mastergraden i arkitektur. Forutsetningen for å få studieoppholdet godkjent, er at fagplanen legges fram og godkjennes av fakultetet.

Semesteret/årskurset vil ikke bli registrert i fagkretsen før vitnemål fra utenlandsk studiested er godkjent av fakultetet.

Fakultetet har utvekslingsavtaler med en lang rekke universitet og høgskoler i utlandet. Oversikt over slike utvekslingsavtaler finner du på studieavdelingen ved fakultetet. For å kunne få plass som utvekslingsstudent ved en av disse institusjonene, krever det at studenten har gjennomført de tre første årene av arkitektstudiet ved NTNU. Slike studieopphold gis normalt for 1 – 2 semester.

Les mer om utveksling her.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Valgbare masteremner

Valgbare masteremner
 

Presentasjon av høstens masteremner

Presentasjon av høstens masteremner - generell informasjon.pdf

AAR4500 Architectural Design of Large Buildings 1.pdf
AAR4525 Urban Informality.pdf
AAR4528 Design i kontakst.pdf
AAR4532 Climate and Built Form - Design Project.pdf
AAR4540 Byutvikling.pdf
AAR4551 Bygningsvern. Bevaring og utvikling av eksisterende bygningsmiljø.pdf
AAR4612 Eksperimentell praksis A.pptx
AAR4616 Integrated Energy Design Project.pdf
AAR4619 3Houses.pdf
AAR4620 Arkitekturprosjektering med lys og farger.pdf

Fra masterprogrammet i Urban Ecological Planning:

AAR4525 Urban uformalitet: Prosjektfag

Fra masterprogrammet i bærekraftig arkitektur:

AAR4532 Klima og bygget form prosjektering

AAR4616 Integrert energidesign prosjektering


Arbeidslivserfaring

Det stilles krav om 12 ukesverk relevant arbeidslivserfaring i løpet av det 5-årige studiet, hvorav 6 uker skal være på byggeplass.
Et ukesverk defineres som 37,5 timeverk.
Utført arbeidslivserfaring skal være dokumentert i skjema for arbeidslivserfaring på Innsida, og denne må være godkjent før inngåelse av masteravtale.
Studentene må skaffe seg arbeid på egen hånd. Arbeidslivserfaring fra Norge og utlandet, skaffet både før og etter påbegynt studium, godkjennes på lik linje. Relevant arbeid som lærling kan godkjennes. Se avsnittet «Spesielle krav og betingelser» i studieplanen for detaljer.