Bakgrunn og aktiviteter

Studieadministrasjon i 2- årig og 5-årig masterprogram i arkitektur

 

Studieveiledning - Jeg gir råd og hjelp med saker som inkluderer, men er ikke begrenset til følgende:

  • Spørsmål om studieprogresjon
  • Emnevalg
  • Forhold rundt eksamen
  • Praksis
  • Permisjon
  • Utveksling

Kontoret mitt ligger på Sentralbygg 1, 5. etg, rom 542 (http://bit.ly/2urBb9G)

For å avtale veiledningstime send epost til: arkitekturstudiet@iap.ntnu.no.


Utdanning:
Bachelor- internasjonal relasjoner, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker