Studiemiljø

Arkitektur - masterstudium (5-årig)

Studiemiljø

Arkitektutdanningen ved NTNU er den største og eldste i landet. Likevel er miljøet lite, oversiktlig og sammensveiset ettersom vi tar inn et begrenset antall studenter hvert år. 

Din hverdag som arkitektstudent

Hverdagen som universitetsstudent er annerledes enn hverdagen på videregående. Det er sannsynligvis ikke lenge siden du hadde klasseromsundervisning og fastlagte timeplaner preget av mange obligatoriske gjøremål. Du må ta mer ansvar for å strukturere hverdagen og studiene dine utenom fastsatte forelesningstider, men du har også friheten til å tilpasse hverdagen slik at den passer deg best mulig.

Arkitektstudenter på tegnesalen jobber med modeller
Arkitektstudenter på tegnesalen jobber med modeller

Studentfasiliteter

Arbeidsplasser og lesesaler

Alle studenter får sin egen arbeidsplass på tegnesalen hvor de arbeider med prosjektoppgaver og andre øvingsoppgaver. Tegnesalene fungerer som et samlingspunkt for alle som er involvert i utdanningen.

Grupperom

Det er også gode muligheter for de som foretrekker å arbeide i grupper. En rekke grupperom og studieceller er tilgjengelige rundt over hele campus. Disse er det også anledning til å reservere på forhånd.

Bibliotek

På campus finner du også Arkitektur- og byggbiblioteket, som har flere lese- og arbeidsplasser som kan brukes av stud

Ellers kan du legge lesing til en av de mange lesesalene på Gløshaugen.

Det finnes i tillegg egne saler der det er forbudt med bruk av PC for de som ønsker å lese uten lyden av fingre som (i enkelte tilfeller) hamrer mot tastaturet og egne lesesalordninger for masterstudenter.

Se oversikten over arkitektstudentenes fasiliteter her.

Studentforeninger - livet rundt studiene

Linjeforeningen Broderskabet

For mange er det første møtet med det sosiale rundt studentlivet fadderuka. I fadderuka stiller linjeforeningenene med faddere, og i løpet av disse ukene får du gode muligheter til å bli kjent med medstudentene dine. Linjeforeningen for akritektstudentene heter Broderskabet. Selv om første møte med dem kan være i fadderuka, spiller Broderskabet en viktig rolle for det sosiale miljøet også etter at fadderuka er over.  Noen ganger samarbeider de også med andre linjeforeninger, slik at du som arkitektstudent får muligheten til å bli kjent med studenter på andre studieprogram.

Emner og praksis

Alle emner i løpet av de tre første årene, er obligatoriske, med unntak av et valgfritt perspektivemne i andre semester.
I fjerde og femte studieår skal man velge et prosjektemne, et prosjektkunnskapsemne og et valgbart kunnskapsemne. I tillegg tilbys valgbare, uavhengige kunnskapsemner, med unntak for 8. semester der Eksperter i Team (EiT) er obligatorisk kunnskapsemne.

Blackboard - NTNUs e-læringssystemAlle studenter skal ha 12 ukers praksis i løpet av sitt 5-årige masterløp. Sju av ukene skal være på byggeplass. Prakisisen må være godkjent før masteroppgaven tas ut.

Studiet benytter seg av NTNUs læringsverktøy Blackboard. Foreleser og emneansvarlig legger ut informasjon, oppgaver, pensum og forlesninger her.

Prosjekter i den virkelige verden

Mange arkitektstudenter tar initiativ til å jobbe med faktiske problemstillinger i studietida, og de utvikler prosjekter i reell dialog med eksterne partnere.

Slike prosjekter kaller vi "NTNU Live Studio". Arkitektstudenter kan gjennomføre "Live Studio"-prosjekter utenfor selve studiet, som masteroppgave eller i enkelte valgbare emner (prosjektemner) i de to siste årene av masterstudiet.

Se og les om prosjekter, og aktiv læring gjennom TRANSark.

Plakat med logo for Studio Beta
Plakat med logo for Studio Beta

Arbeidsfellesskap

Arkitekstudenter er blant grunnleggerne av Studio:Beta, et arbeidsfellesskap for studenter i MidtByen. Studio:Beta fremmer samarbeid mellom studenter på tvers av fag, og mellom studenter og NTNU.

Facebooksiden til Studio:Beta

Ressurspublisering

Studentintervju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Les intervjuet med arkitektstudent Sunniva Kielland Einejord

 

Navn: Sunniva Kielland Einejord

Studieprogram: Master i arkitektur (1.året) i Trondheim

Hvorfor valgte du dette studieprogrammet?

Jeg valgte å gå arkitektur på NTNU i første omgang fordi studiet virket gøy. Fra andre arkitektstudenter hadde jeg fått høre om en studiehverdag hvor man arbeider med og skaper fysiske materialer som modeller og tegninger. Jeg har alltid likt skapende og kreativt arbeid. Uten å tenke så mye på om jeg ville bli arkitekt av yrke, ble jeg nysgjerrig på arkitektstudiet. Pandemien gjorde meg demotivert til å ta et friår og jeg ønsket heller å bruke det på å teste ut et studium som interesserte meg. I dag synes jeg ikke bare at studiet er gøy, men jeg trives også veldig godt med tanken på arkitektur som utdanning og er motivert for det.

Hvordan er det å være student ved NTNU?

NTNU er et godt sted for studenter. Det gode studentmiljøet opplever jeg som et faktum og det er sant at man føler seg inkludert. Som student rett fra videregående har jeg satt særlig pris på studentsamskipnaden. For en som flytter hjemmefra for første gang har det vært godt å ha SiT i ryggen når man skal finne et sted å bo og de bistår alltid med hjelp, for eksempel helt enkle vaktmestertjenester. De har gjort overgangen til en mer selvstendig tilværelse lettere for meg. De har også studenttilpassede helsetilbud og kan tilby generelt hjelp til å takle studiehverdagen.

Hvordan ser din studiehverdag ut?

Som arkitektstudent har vi gjerne prosjekter som vi jobber med en eller flere uker av gangen, dagene er derfor ikke like gjennom hele semesteret. Vi har for eksempel hatt to uker i høst hvor vi har snekret på byggeplass, eller vi har hatt to uker med faget form og farge hvor vi har tegnet og malt. Arbeidsmengden varierer også mye. Man har gjerne intensive perioder mot slutten av prosjekter, da kan jeg arbeide på tegnesal fra tidlig morgen til sent på kvelden. Mens man har også perioder der man står mer fri til å arbeide hvor man vil og når man vil. Da har det hendt at jeg har tatt meg fri en dag og dratt på ski, eller sovet ekstra lenge.

Hvilket emne er det beste du har hatt hittil, og hvorfor? 

Mitt favorittemne er arkitektur 2 - tektonikk. I det emnet lærer vi om de grunnleggende tekniske prinsippene i arkitektur og ser dem i sammenheng med blant annet konstruksjon, estetikk og historie. Jeg liker veldig godt hvordan vi lærer om så mange dimensjoner samtidig og at arkitekturfaget er så tverrfaglig. I dette emnet har vi gjerne de større prosjektene hvor vi tegner og bygger modell og får virkelig fordype oss i arkitektur. Det er dette faget vi holder på med i skrivende stund, så jeg har enda mye å glede meg til. Vi skal blant annet ut i praksis til blant annet betongfabrikker, mursteinsprodusenter og tømrere.

Hvilke råd vil du gi til andre som vurderer å studere det samme som deg? 

En ting er å studere arkitektur på universitetet for å oppnå diplom og bli arkitekt, men jeg tror at for å få mest mulig ut av studiene, bør du trives med å omgi deg med arkitektur også utenfor tegnesalen. Bruk gjerne fritiden på å tegne eller dra steder for å se på arkitektur eller les om arkitektur og arkitekter fra verden over og følg med på hva som skjer med arkitekturen i verden og i norge. Jeg er hvertfall veldig glad i å også drive med arkitekturrelevante ting på fritiden, noe som jeg opplever gjør meg mer motivert for å studere det på skolen.

Hvilke jobbmuligheter ser du for deg etter endt utdanning?

Som førsteårsstudent har jeg ikke reflektert så konkret enda over jobbmuligheter enda. Jeg trives veldig godt med måten vi arbeider på i studiene med både en teknisk, en samfunnsvitenskapelig og formgivende dimensjon, og håper å få jobbe litt på samme måten i fremtiden.

Hvordan er fritiden din som student?

Ettersom man i prinsippet står ganske fritt til å disponere tiden sin selv som student har jeg erfart at man får en del fritid. Det kan være overveldende som ny student å skulle fylle den tiden man disponerer selv, men det er der jeg føler meg særlig heldig som student i Trondheim. Her er det alltid arrangementer man kan delta på. Til det er Facebook arrangementer min venn, her finner man gjerne oversikt over arrangementer i byen. Det er særlig arrangementer av Samfundet eller linjeforeningen som har vært aktuelle for meg. Ellers er jeg glad i å være kreativ og skapende også utenfor studiene og har stadig håndverksprosjekter av typen strikking, sying, maling eller tegning. Sistnevnte særlig nå etter å ha begynt på arkitektstudiet.


SoME krysspublisert 1285069102