Masterprogram 5-årig, Trondheim

Arkitektur

– Studiemiljø

Bilde av studenter som bygger.


Livet som arkitektstudent

Hvordan er livet som arkitektstudent? Les intervjuer med tidligere og nåværende studenter, og se den uavhengige studentvideoen «Introduksjon til arkitektstudiet.

Studentliv - video og intervjuer

Sammensveiset miljø

Arkitektutdanningen ved NTNU er den største og eldste  i landet. Likevel er miljøet lite, oversiktlig og sammensveiset siden vi tar inn et begrenset antall studenter hvert år. Alle studenter får sin egen arbeidsplass på tegnesalen hvor de arbeider med prosjektoppgaver og andre øvingsoppgaver. Tegnesalene fungerer som et samlingspunkt for alle som er involvert i utdanningen. Arkitektstudentene har sin egen linjeforening som arrangerer utflukter, fester og annen moro.

Linjeforeningen Broderskabet

Kunnskap for en bedre verden

"Kunnskap for en bedre verden" er fakultetets og NTNUs motto. Flere av våre studenter har høstet internasjonal anerkjennelse for arkitekturprosjekter med en etisk, sosial og bærekraftig profil. Særlig kjente er kontorene Tyin tegnestue og Workshop som ble stiftet av NTNU-studenter i studietiden.

Tyin tegnestue


Prosjekter i den virkelige verden

Mange arkitektstudenter tar initiativ til å jobbe med faktiske problemstillinger i studietida, og de utvikler prosjekter i reell dialog med eksterne partnere.

Slike prosjekter kaller vi "NTNU Live Studio". Arkitektstudenter kan gjennomføre "Live Studio"-prosjekter utenfor selve studiet, som masteroppgave eller i enkelte valgbare emner (prosjektemner) i de to siste årene av masterstudiet.

Se prosjekter og les om "NTNU Live Studio"