Hva lærer jeg

Arkitektur - masterstudium (5-årig)

Hva lærer du?

Student sitter ute med skisseblokk
Eileen Brandsegg/NTNU

Målet med de tre første årene er å få oversikt over faget og trene deg opp til å kunne utvikle prosjekter på selvstendig basis. De tre neste semestrene på masternivå gir deg valgmulighet til å fordype deg i spesielle tema. Nå kan du enten velge en bred sammensetning av emner, eller du kan spesialisere deg ved å ta emner innen ett avgrenset fagfelt. Du har på den måten mulighet til å skape din egen unike arkitektfaglige kompetanse.

Siste semester i studiet er viet masteroppgaven i arkitektur. Her har du et helt semester der du jobber selvstendig og konsentrert med et tema. Du kan for eksempel prosjektere en bygning, planlegge for byutvikling, jobbe med problemstillinger i utviklingsland, spesialisere deg innen bygningsvern, eller fordype deg i estetiske og teoretiske problemstillinger.

Skapende prosesser

Arkitektutdanningens kjerne er å lære og håndtere kompliserte, sammensatte problemstillinger, og gjennom skapende prosesser forme helhetlige svar. Derfor kommer du til å bruke hovedparten av studietiden på å trene på dette i prosjektoppgaver. Kunnskapsunderlaget får du gjennom forelesninger og spesifikke kunnskapsemner som baserer seg på dagsaktuell forskning og arkitektonisk praksis.

Studiet er slik at jo mer du engasjerer deg på en kritisk og selvstendig måte, dess mer lærer du. Ved å bruke din handlekraft vil studiet fungere som et springbrett for deg som vil utrette noe som student og som ferdigutdannet arkitekt.

Les om hva arkitektstudent Sina Maria Haave sier om studiet i NTNUs studentblogg.

Forberedelser til arkitektstudiet

Vi gir deg en liten smakebit av hva du kan forvente deg av faget:

Aktiviteter:

  • øve på å tegne og skissere på frihånd
  • se, vurdere og diskutere arkitektur på hjemsted/reise/ferietur
  • besøke arkitektur- og kunstutstillinger om mulig

Litteratur:

  • Dette er arkitektur, Siv Bleiklie (2017)
  • Om at opleve arkitektur, Steen Eiler Rasmussen (1957)
  • Arkitekturhistorie (en kort innføring i byggekunst), Arne Gunnarsjaa (2001)
  • Hva er arkitektur, Mari Hvattum (2015)

På nett:

Masterutstillingen 2022

Velkommen til utstilling av avgangskullets masteroppgaver i arkitektur ved AD-fakultetet på NTNU!


Oppgavene kan oppleves digitalt her.