Opptak

Bachelor i vernepleie

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

For å studere vernepleie ved NTNU kreves generell studiekompetanse fra videregående skole.

Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp med grunnlag i realkompetansevurdering.

Utfyllende statistikk om tidligere års opptak finner du på Samordna opptak.

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Krav om medisinsk egenerklæring

Dette studieprogrammet inneholder praksis i helsetjenesten. For å kunne starte praksisstudier må du levere en egenerklæring for tuberkulose og MRSA. Dette skjer etter studiestart, og du vil få praktisk informasjon etter at du har fått opptak ved NTNU.