Studiets oppbygning

Bachelor i vernepleie

Studiets oppbygning

Under studiet vil det bli benyttet forskjellige læringsformer. Du får ta del i ulike aktiviteter som er praktisk orientert, som seminarer, caseundervisning, ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger.

Progresjonskrav

Vernepleierstudiet har noen progresjonskrav. Det vil si at noen emner i andre og tredje studieår har forkunnskapskrav. Dette er nærmere beskrevet under hvert enkelt emne.

Praksis

Praksis er en viktig del av studiet, og gjennom praksisstudiene får du oppleve kontakt med brukerne på aktuelle arbeidssteder for vernepleiere. Det er praksisperioder i alle 3 studieårene, og praksisen er nært knyttet opp mot alle hovedemnene.

For praksis som er en del av prosjekter, kan det være særskilte krav til deltakelse i foregående emner. Dette framkommer i aktuelle emnebeskrivelser.

Praksis er en integrert del av vernepleierstudiet og reguleres av Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning.

Det skal være minimum 30 uker brukerrettet praksis i reelle yrkessituasjoner.

Mer informasjon om praksis

Kontakt med arbeidslivet

Vernepleierutdanningen har de fleste av praksisplassene i sørlige deler av Trøndelag fylke. Når dagpendling ikke er mulig, kan det medføre at enkelte studenter må bo i praksiskommunen under praksisstudiene.

Utveksling

Vi oppfordrer deg til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.

Et utvekslingsopphold er givende på mange måter. Du får mulighet til å bli kjent med et annet land, og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver og kanskje mulighet til å studere emner eller spesialisere deg på områder som ikke finnes ved NTNU.  Arbeidsmarkedet blir stadig mer internasjonalt og mange arbeidsgivere verdsetter søkere med internasjonal erfaring.

Det er viktig at du starter planleggingen i god tid, og senest i høstsemesteret året før du ønsker å reise.

Bachelor i vernepleie har samarbeidsavtaler med Dhulikhel Hospital-Katmandu University Hospital i Nepal og Department of Sociology and Social Work ved universitetet Alexandra Ioan Cuza i Romania for praksisutveksling.

I tillegg har studieprogrammet avtale med Augsburg University i Minneapolis, USA. Det er lagt til rett for at studentene kan reise ut og ta teoriemner og praksisstudier ved dette universitetet.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan