Hva lærer jeg

Bachelor i vernepleie

Hva lærer du?

Gjennom studiet vil du utvikle særlig kompetanse om sammensatte behov og utviklingshemming, funksjonsnedsettelser og samfunnsmessige forhold som skaper funksjonshemming. Du vil også utvikle gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.

Bachelor i vernepleie ved NTNU består av teoretiske emner knyttet til helsefag, psykologi og pedagogikk, miljøterapi, juss og praktiske ferdigheter.

Det er fire praksisperioder, fordelt over tre år. I praksisperiodene får du arbeide på ulike institusjoner der du møter tjenestemottakere med ulike funksjonsnedsettelser. Det er også mulig å gjennomføre praksis i utlandet.

Bachelor i vernepleie vektlegger ulike studentaktive, pedagogiske læringsformer. Eksempler på dette kan være forelesning, gruppearbeid, veiledning, simulering, ferdighetstrening, seminar, og prosjektarbeid.

I vernepleierutdanningen vektlegges innovasjon og bruk av velferdsteknologi i vernepleiefaglig arbeid.

Gjennom studiet vil du også utvikles som menneske slik at du blir godt rustet til å arbeide med mennesker på en god, etisk og reflektert måte. Utdanningen er vitenskapelig forankret og studentene involveres i ansattes forskningsprosjekter.

Bachelor i vernepleie er et fulltidsstudium der du bør beregne ca 40 timers innsats pr uke.