Hva kan jeg bli?

Bachelor i vernepleie

Hva kan du bli?

Vernepleiere arbeider hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Det kan være i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren kan jobbe innen rusomsorg, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, i barnehage og skole eller i NAV. Noen vernepleiere arbeider også i privat sektor.

Med en bachelor i vernepleie kan du også arbeide i barnehage, skole og NAV. Noen vernepleiere er ansatt i privat sektor.

Videre studier

Med en bachelor i vernepleie er du kvalifisert til å søke om opptak til en rekke masterprogram og videreutdanninger ved NTNU.

Forskerutdanning

Synes du forskning høres spennende ut? Etter at du har fullført bachelorgraden kan du søke deg inn på et masterprogram og senere på en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge