Vernepleie

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Vernepleie

– Jobbmuligheter

Som vernepleier kan du arbeide i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som gir tjenester til personer som bor hjemme, på sykehjem eller har behov for habilitering eller rehabilitering.

Vernepleiere arbeider også i spesialisthelsetjenesten med personer som har psykiske helseutfordringer eller rusmiddelavhengighet.

Videre kan du arbeide i barnehage, skole og i NAV. Noen vernepleiere er ansatte i privat sektor.