Vernepleie

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Vernepleie

– Jobbmuligheter

En vernepleier arbeider hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Det kan være i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren kan jobbe innen rusomsorg, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, i skole og barnehage eller i NAV. Noen vernepleiere arbeider også i privat sektor.

Vernepleieren er autorisert helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3, jfr. 48.2.