Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Vernepleie

– Jobbmuligheter

Det er stor etterspørsel etter vernepleiere og det er varierte jobbmuligheter over hele landet.

Vernepleiere arbeider i ulike deler av velferdstjenestene i den kommunale pleieomsorgs- og rehabiliteringstjenesten, og i skole- og undervisningssektoren. Flere og flere vernepleiere er ansatt innenfor spesialisthelsetjenesten, og da særlig i psykisk helsevern og rehabiliteringstjenester. Vernepleieren er autorisert helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3, jfr. 48.2