Mat og teknologi

masterprogram 2-årig

Mat og teknologi

– jobbmuligheter

Mat og teknologi

Master_MatTek_veiledning

Mat og teknologi

Jobbmuligheter

Denne masterutdanningen er utarbeidet etter et ønske fra arbeidsliv og politikere. De første kandidatene vil være klare for jobbmarkedet i juni 2018.

Den voksende del av matbransjen er kunnskapskrevende (f.eks. biomarin ingrediensindustri, havbruk, deler av fiskeri og nisjeproduksjon/regionale spesialiteter) og har behov for kompetanse på masternivå. Eksempler på jobber masterstudiet retter seg mot:

  • Matindustrien generelt – både grønn og blå sektor – og fôrindustrien og marin ingrediensindustri 
  • Eksportnæringen er en krevende bransje der kunnskaper om verdikjeden for mat, samt nasjonalt og internasjonalt regelverk og regelverksarbeid vil være et stort fortrinn
  • Offentlige stillinger for å sikre trygg mat og nyskaping innenfor Norges nest største industri, slik som: matforvaltning, konsulenter innenfor forskningsråd, Innovasjon Norge, fylkespolitikk, konsulenter i Brussel eller private konsulentfirma.
  • Starte egen virksomhet

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.