Mat og teknologi

masterprogram 2-årig

Mat og teknologi

– jobbmuligheter

Mat og teknologi

Master_MatTek_veiledning

Mat og teknologi

Jobbmuligheter

Denne masterutdanningen er utarbeidet etter et ønske fra arbeidsliv og politikere. De første kandidatene vil være klare for jobbmarkedet i juni 2018.

Den voksende del av matbransjen er kunnskapskrevende (f.eks. biomarin ingrediensindustri, havbruk, deler av fiskeri og nisjeproduksjon/regionale spesialiteter) og har behov for kompetanse på masternivå. Eksempler på jobber masterstudiet retter seg mot:

  • Matindustrien generelt – både grønn og blå sektor – og fôrindustrien og marin ingrediensindustri 
  • Eksportnæringen er en krevende bransje der kunnskaper om verdikjeden for mat, samt nasjonalt og internasjonalt regelverk og regelverksarbeid vil være et stort fortrinn
  • Offentlige stillinger for å sikre trygg mat og nyskaping innenfor Norges nest største industri, slik som: matforvaltning, konsulenter innenfor forskningsråd, Innovasjon Norge, fylkespolitikk, konsulenter i Brussel eller private konsulentfirma.
  • Starte egen virksomhet

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.