Masterprogram 2-årig

Mat og teknologi

– studiemiljø
MATteknolog_Oppgaver_Samarbeid_Undervisnin

Studiemiljø

Masterstudentene vil være tilknyttet Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Du kommer til et fagmiljø hvor dørene er åpne og terskelen lav for ta kontakt med lærerne. Masterstudiet rekrutterer fra ulike bachelorstudier noe som betyr at du blir en del av et tverrfaglig studentmiljø.

Ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap er studentene blant de mest tilfredse i landet. På Studiebarometeret  scoret bachelorutdanning i matteknologi ved instituttet høyest i landet på studentenes helhetsinntrykk av studiet (4.7 av 5) i 2015 . Studentene har gitt studiemiljøet score langt over det nasjonale snittet i flere år.

Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent