Mat og teknologi

Masterprogram 2-årig

Mat og teknologi

– studiets oppbygging

Mat og teknologi

Master_MatTek_student

Mat og teknologi

Studiets oppbygging

Master i mat og teknologi skal være en bred, arbeidslivsrelevant masterutdanning der matbransjens utfordringer langs hele verdikjeden med spesiell fokus på teknologi, produktivitet, mattrygghet og verdiskapning i et regionalt, nasjonalt og globalt marked skal være en gjennomgående tråd. Studiet har en masteroppgave på 45 studiepoeng. Emnene (fagene) i studiet er vist i studieplanen.

Progresjonskrav

For at studenten skal kunne levere masteroppgaven med påfølgende muntlig prøving må studenten ha:

1.    bestått alle obligatoriske emner tilsvarende 75 studiepoeng

2.    godkjent problemstilling og prosjektplan for masteroppgaven

3.    hatt veiledning i forbindelse med masteroppgaven

Oppgavens tittel (norsk og engelsk) skal godkjennes av veileder etter forslag fra kandidaten. Masteroppgaven skal inneholde både et norsk og engelskspråklig sammendrag.


Studieplan

Master i mat og teknologi

28 aug 2019