course-details-portlet

TRES0312 - Fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Mekanikk: Bevegelseslikningene for konstant akselerasjon, Newtons lover, friksjon, skråplan, arbeid og energi

 Termofysikk: 1. hovedsetning, temperatur, varmekapasitet, spesifikk varmekapasitet og spesifikk smelte- og fordampningsvarme

 Gasslovene: Tilstandslikningen for ideelle gasser

 Elektrisitetslære: Ohms lov, Kirchoffs lover, effekt, serie- og parallellkopling av motstander

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Kandidaten skal ha innsikt i grunnleggende fysiske begreper og modeller.

Kandidaten skal kjenne de sentrale lovene innenfor de emner som faget dekker.

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

 Kandidaten har ferdigheter i å løse fysiske problemer med matematikk som verktøy.

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kandidaten kan på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning, regneøvinger 

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timer skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003YV)
Byggingeniør (BIBYGG)
Dataingeniør (BIDATA)
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)
Fysikk (BFY)
Maskiningeniør (BIMASKIN)
Nautikk (353YV)
Tresemesterordning (260TR)

Kursmateriell

Lærebok frå og med høst 2019:

Arne Auen Grimenes, Per Jerstad, Bjørn Sletbak:
RomStoffTid - Grunnbok fysikk forkurs.
ISBN 978-82-02-51135-7

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Forkurs
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

09:00

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU