course-details-portlet

TRES0312 - Fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Mekanikk: Bevegelseslikningene for konstant akselerasjon, Newtons lover, friksjon, skråplan, arbeid og energi Termofysikk: 1. hovedsetning, temperatur, varmekapasitet, spesifikk varmekapasitet og spesifikk smelte- og fordampningsvarme Gasslovene: Tilstandslikningen for ideelle gasser Elektrisitetslære: Ohms lov, Kirchoffs lover, effekt, serie- og parallellkopling av motstander

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: Kandidaten skal ha innsikt i grunnleggende fysiske begreper og modeller. Kandidaten skal kjenne de sentrale lovene innenfor de emner som faget dekker. Læringsutbytte - Ferdigheter: Kandidaten har ferdigheter i å løse fysiske problemer med matematikk som verktøy. Læringsutbytte - Kompetanse: Kandidaten kan på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesning, regneøvinger Obligatoriske arbeidskrav: Obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

4 timer skriftlig eksamen.

Utsatt eksamen i Juni

Kursmateriell

Grimenes et.al.,: RomStoffTid - Grunnbok fysikk forkurs. 2022. ISBN xxxx

Haugan og Aasmot. Gyldendals tabeller og formler i fysikk. F1 og F2.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Forkurs
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 01.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G331 Gnisten/Fagskolen 33
C215 Ankeret/Hovedbygget 4
G325 Gnisten/Fagskolen 3
G326 Gnisten/Fagskolen 34
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 05.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU