TRES0312 - Fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Mekanikk: Bevegelseslikningene for konstant akselerasjon, Newtons lover, friksjon, skråplan, arbeid og energi

 Termofysikk: 1. hovedsetning, temperatur, varmekapasitet, spesifikk varmekapasitet og spesifikk smelte- og fordampningsvarme

 Gasslovene: Tilstandslikningen for ideelle gasser

 Elektrisitetslære: Ohms lov, Kirchoffs lover, effekt, serie- og parallellkopling av motstander

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Kandidaten skal ha innsikt i grunnleggende fysiske begreper og modeller.

Kandidaten skal kjenne de sentrale lovene innenfor de emner som faget dekker.

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

 Kandidaten har ferdigheter i å løse fysiske problemer med matematikk som verktøy.

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kandidaten kan på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning, regneøvinger 

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timer skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tresemesterordning (260TR)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 11.12.2017 09:00 Gymsal , Datalab C225
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.