course-details-portlet

TPD4202 - Humanitær design og teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Humanitær design er et begrep som kan brukes til å beskrive prosessen med å designe produkter, tjenester eller systemer for befolkninger som er berørt av naturkatastrofer og/eller menneskeskapte katastrofer. Emnet tar sikte på å utvikle studentenes kunnskap om utforming av design-intervensjoner for et humanitært marked. Kurset tar sikte på å utvikle et individ- og teambasert byrå for å arbeide gjennom design i økt uforutsigbarhet, med marginaliserte befolkninger og med multi-interessenter, inkludert humanitære organisasjoner, private og offentlige interessenter. Kurset vil bestå av en casebasert prosess, supplert med forelesninger og teorier fra humanitær design, design-antropologi, tjenesteinnovasjon, scenariebygging, beredskapsplanlegging (contingency planning) og entreprenørielle tankesett. Emnet vil også introdusere eksempler på rollen som teknologi har i humanitær nødhjelp.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har

  • grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner det humanitære marked og dets inflytelse på design
  • grunnleggende kunnskap om metodiske verktøy og praktiske eksempler om hva som må til for at humanitær design skal lykkes.
  • kan reflektere over ansvaret vedrørende bærekraftig og etiske designprosesser i settinger med utfordret infrastruktur, store maktforskjeller, sårbare befolkninger og lav inntekt.

Ferdigheter:

Kandidaten har

  • prøvd ut ulike metoder og teknikker for å forstå hvordan design kan gi verdi i en humanitær kontekst.
  • grunnleggende erfaring med hvordan man kan jobbe metodisk, systematisk og menneskesentrert på tross av etiske dilemma og uforutsigbarhet i en humanitær setting.

Generell kompetanse:

Kandidaten

  • har kunnskap om begreper, metoder, verdier og praksis i humantiær design

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeprosjekter basert på utvalgte case fra internasjonale frivillige organisasjoner og selskaper. Metode- og designkonseptrapport som utvikles gjennom hele kurset. Lesninger om humanitærisme, humanitær teknologi og humanitære hjelpestandarder.

Gruppene får jevnlig gruppeveiledning, forelesninger og gjesteforelesninger fra Byøkologisk planlegging, Institutt for bygg- og miljøteknikk og Institutt for geografi i tillegg til Institutt for design. Det inviteres også til internasjonale gjesteforelesninger.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen holdes i neste semester.

Forkunnskapskrav

Studenter fra Institutt for design som har fullført minimum D3, inkludert utvekslingsstudenter fra design, arkitektur, byplanlegging, bygg og miljø eller samfunnsgeografi.

Kursmateriell

Kursmateriell deles ut ved studiestart og i forkant av forelesninger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU