course-details-portlet

TPD4202 - Humanitær design

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Humanitær design er et begrep som kan brukes til å beskrive prosessen med å designe produkter, tjenester eller systemer for befolkninger som er berørt av naturkatastrofer og/eller menneskeskapte katastrofer. Emnet tar sikte på å utvikle studentenes kunnskap om utforming av design-intervensjoner for et humanitært marked. Kurset tar sikte på å utvikle et individ- og teambasert byrå for å arbeide gjennom design i økt uforutsigbarhet, med marginaliserte befolkninger og med multi-interessenter, inkludert humanitære organisasjoner, private og offentlige interessenter. Kurset vil bestå av en casebasert prosess, supplert med forelesninger og teorier fra humanitær design, design-antropologi, tjenesteinnovasjon, scenariebygging, beredskapsplanlegging (contingency planning) og entreprenørielle tankesett. Emnet vil også introdusere eksempler på rollen som teknologi har i humanitær nødhjelp.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har

  • grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner det humanitære marked og dets inflytelse på design
  • grunnleggende kunnskap om metodiske verktøy og praktiske eksempler om hva som må til for at humanitær design skal lykkes.
  • kan reflektere over ansvaret vedrørende bærekraftig og etiske designprosesser i settinger med utfordret infrastruktur, store maktforskjeller, sårbare befolkninger og lav inntekt.

Ferdigheter:

Kandidaten har

  • prøvd ut ulike metoder og teknikker for å forstå hvordan design kan gi verdi i en humanitær kontekst.
  • grunnleggende erfaring med hvordan man kan jobbe metodisk, systematisk og menneskesentrert på tross av etiske dilemma og uforutsigbarhet i en humanitær setting.

Generell kompetanse:

Kandidaten

  • har kunnskap om begreper, metoder, verdier og praksis i humantiær design

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeprosjekter basert på utvalgte case. Metode- og scenarierapport. Gruppene får regelmessige gruppeveiledingstimer, forelesninger og gjesteforelesninger fra ENGAGE, Urban Ecological Planning i tillegg til institutt for design.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen holdes i neste semester.

Kursmateriell

Kursmateriell deles ut ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Innlevering
13.11.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU