Byøkologisk planlegging

Byøkologisk planlegging

Byøkologisk planlegging - masterstudium (2-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

MSA1, Fri Apr 19 22:09:26 CEST 2024 | M2

Byøkologisk planlegging er et praksisbasert internasjonalt studieprogram som gir norske og utenlandske studenter muligheten til å utvikle ferdigheter og kunnskap innen håndtering av komplekse urbane problemstillinger. Dette programmet tar hensyn til de raske endringene i sosiale, kulturelle, politiske og miljømessige sammenhenger i byer.

En viktig del av programmet er feltarbeidet som gjennomføres i første semester av programmet. Dette gir studentene en unik mulighet til å oppleve og lære fra virkelige utfordringer og finne gode løsninger i ulike bymiljøer. Programmet har fokus på komplekse urbane problemstillinger, både globalt og lokalt.

Dette studieprogrammet gir en unik mulighet til å utvide dine kunnskaper og ferdigheter innen byøkologisk planlegging, samtidig som du får erfaring med internasjonale perspektiver og samarbeid. Vi oppfordrer deg til å utforske dette masterprogrammet nærmere og ta skrittet mot en spennende karriere innen byplanlegging –og utvikling. 


Opptak til masterprogrammet er åpent for både norske og internasjonale søkere. Undervisningen foregår på engelsk, noe som skaper et flerskulturellt læringsmiljø og mulighet til å engasjere seg i internasjonale diskusjoner og samarbeid. Studiestedet for programmet er på arkitektur og planlegging campus på Gløshaugen, i Trondheim.

Besøk programmets engelske nettsider for mer informasjon

Informasjon på engelsk

Besøk programmets engelske nettsider for mer informasjon

Informasjon på engelsk

Besøk programmets engelske nettsider for mer informasjon

Informasjon på engelsk

Besøk programmets engelske nettsider for mer informasjon

Informasjon på engelsk

Besøk programmets engelske nettsider for mer informasjon

Informasjon på engelsk

For faglige spørsmål

 

For ytterligere informasjon om opptak og administrative forhold

Studentråd ved Fakultet for arkitektur og design: kontakt@iap.ntnu.no

Internasjonale opptak ved NTNU: international@adm.ntnu.no

Kontoret for internasjonale relasjoner ved NTNU