×

Byøkologisk planlegging

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Byøkologisk planlegging

Bilde fra slumområde

 

Byøkologisk planlegging er et praksis-basert internasjonalt studieprogram som gjør det mulig for norske og utenlandske studenter til å utvikle ferdigheter og kunnskap til å håndtere komplekse urbane problemstillinger i raskt skiftende sosiale, kulturelle, politiske og miljømessige sammenhenger.

Kjernedeler av programmet er det kollektive og individuelle feltarbeid i utviklingsland, samt praksis.


Opptak er åpent for både norske og internasjonale søkere. Undervisningen på master i Byøkologisk planlegging er på engelsk og foregår på Gløshaugen campus i Trondheim.
For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:
 
Besøk programmets engelske nettsider