course-details-portlet

TGB4100 - Geologi, innføring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Jordens struktur, mineraler, og bergarter. Dannelse og deformasjon av bergarter og kontinenter. Magmatiske og metamorfe prosesser, platetektonikk, mineraler, forvitring, sedimentasjon, stratigrafi, geologisk tid. Øvinger med identifisering av mineraler, bergarter, tynnslippbilder, og fossiler. Tolkning av berggrunnsgeologisk kart og snitt. Tre åtte-timers feltøvinger med observasjon, tolkning, og kartlegging i Gauldalen, Tautra, og Agdenes.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Kandidaten

 • skal ha kunnskap om jordas struktur, mineraler, og bergarter.
 • skal ha kunnskap om dannelse og deformasjon av bergarter og kontinenter ved platetektonikk.
 • skal ha kunnskap om magmatisme, metamorfose.
 • skal ha kunnskap om forvitring, erosjon, sedimentasjon, stratigrafi.
 • skal ha kunnskap om jordens utvikling gjennom geologisk tid.
 • skal ha nødvendig grunnlag for videregående og mer anvendte geologifag.

FERDIGHETER Kandidaten

 • skal kunne identifisere ca 100 ulike mineraler, bergarter, og fossiler.
 • skal ha forståelse for geologiske prosesser.
 • skal ha innsikt om at mange fakta i geologi er tolkninger som er gjenstand for diskusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatorisk feltundervisning, to obligatoriske midtsemesterprøver. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg. Emnet evalueres ved anonyme tilbakemeldinger under og etter undervisningsperioden.

Obligatoriske aktiviteter

 • Midtsemesterprøve
 • Midtsemesterprøve
 • Feltekskursjoner

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen endres til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Emnet er primært for studenter på studieprogrammene Geologi bachelor (BGEOL), Georessurser og geoteknologi (MTGEORT), Ingeniørgeologi (MTINGGEO), Petroleumsfag (MTPETR), Tekniske geofag (MTTEKGEO), samt Geografi bachelor (BGEOG). Andre interesserte kan søke instituttet (studier@igp.ntnu.no) om opptak.

Kursmateriell

EENS1110-Lecture Notes av Stephen A. Nelson. Bergarter og mineraler av Erik Schou Jensen. Diverse kart og saker fra internett, inklusiv NGU.no.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0501 7.5
GEOL1003 5.0 HØST 2007
TBA4100 3.7 HØST 2008
TGB4155 1.8 HØST 2008
MNGGEOL102 7.5 HØST 2008
TBM4240 3.7 HØST 2022
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geografi
 • Geologi
 • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 27.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 76
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 2
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 19
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 8
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU