European Wind Energy

European Wind Energy

Master dobbeltgradsprogram - 2 årig, Delft - Oldenburg - Lyngby - Trondheim

Engelsk side

Dette er et masterprogram som bli undervist på engelsk.

Besøk den engelske nettsiden til masterprogrammet for mer informasjon

Om programmet

European Wind Energy Master (EWEM) er et 2-årig masterprogram. Du får kunnskap i teoretiske og anvendte vitenskaper som ligger til grunn for fremtidens vindenergi systemer. Forskningen på effektive og kostnadseffektive måter å utnytte vindenergi på gjør fagområdet stadig mer attraktivt og konkurransedyktig.

Du kan spesialisere deg i:

  • Vindfysikk
  • Rotordesign
  • Elektriske kraftsystemer
  • Offshore Engineering

Studiet tilbys ved fire universiteter som er verdensledende innen forskning og utdanning på vindkraft til havs:

  • Technical University of Denmark – DTU
  • Delft University of Technology – TU Delft (coordinator)
  • Norwegian University of Science and Technology – NTNU
  • Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg – UOL