course-details-portlet

REA0021 - Forkurs i fysikk for TRES

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

- Rettlinjet bevegelse og sirkelbevegelse - Krefter og Newtons lover - Anvendelse av Newtons lover - Energi, arbeid og effekt - Bevaring av mekanisk energi - Bevegelsesmengde, impuls og støt - Elektrisitet, elektriske krefter og ladninger - Spenning og strøm - Elektrisk energi og effekt - Resistans og elektromotorisk spenning - Statikk og likevekt - Tyngdepunkt - Fysikk i væsker og gasser - Massetetthet, trykk og oppdrift - Temperatur, tilstandslikninga og indre energi - Varmekapasitet - Faseoverganger og termofysikkens 1. og 2. lov - Lys: refleksjon, absorpsjon og transmisjon - Brytning og Snells lov - Totalrefleksjon, lysbrytning og farger - Bølger - Kjemiske stoffer og reaksjoner

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha kunnskaper tilsvarende fysikkdelen av Forkurs for ingeniørutdanning. Dette tilsvarer det mest relevante innholdet for ingeniørutdanning i Fysikk 1 fra videregående skole.Emnet undervises i høstsemesteret, og kreves bestått for å kunne ta eksamen i emnet IFYKJ1000 Fysikk og kjemi i ingeniørutdanningen i 2.semester

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning Obligatoriske arbeidskrav: Godkjente obligatoriske innleveringer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav (Mappe)

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Kursmateriell

Grimenes, Jerstad og Sletbak: Rom Stoff Tid, Fysikk Forkurs Grunnbok (Cappelen Damm, 2016)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 03.12.2021 14:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M412-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 67

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår UTS Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
17.03.2022

Innlevering
17.03.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU