course-details-portlet

MUSV3138 - Island: Musikk, geografi, og nasjonalitet på kanten av Europa

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

I dette emnet skal vi studere moderne Islandsk musikkhistorie etter 1980, med særlig vekt på perioden rundt den økonomiske kollapsen i 2008. Sosiale og politiske omveltninger har satt i gang en søken etter nye nasjonale narrativ i litteratur og kunst. Samtidig har eldre, eksotiske forestillinger om Island blitt hentet frem i en aggressiv oppbygging av turistindustrien for å redde den nasjonale økonomien. Vi skal fange opp musikkens sentrale rolle i denne perioden, både i intern nasjonsbygging og ekstern nasjonsprofilering.

I løpet av de siste tiårene har Reykjavík vært arnested for innflytelsesrike musikkartister og band som Björk og Sigur Rós, men også klassiske komponister som Anna Þorvaldsdóttir, som nå er blant de mest spilte komponistene i sin generasjon globalt. I dette emnet skal vi studere musikkeksempler på tvers av sjangre og stilarter, fra hip-hop til orkestermusikk. Vi skal arbeide med musikken i dialog med teorier om geografi, globalisering, og nasjonal identitet. Målet er en bred, tverrfaglig forståelse av Islands posisjon i et globalt marked for musikk, kultur, og turisme. I løpet av kurset vil våre studier av Islandsk musikk fungere som en illustrasjon på større diskusjoner innen moderne musikkvitenskap, inkludert musikkens tilknytning til nasjon, globalisering, identitet, natur og miljø.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenter som fullfører dette kurset vil ha kunnskap om:

 • sentrale trekk ved Islands musikkhistorie, særlig i perioden etter 1980
 • en rekke musikere, band, og komponister som har hatt betydning for forståelser av Islandsk identitet
 • forholdet mellom musikk og samfunn på Island
 • kulturelle og estetiske antagelser som påvirker mottakelsen av Islandsk musikk internasjonalt
 • musikkens rolle og funksjon i kulturelle forhandlinger om nasjonal identitet

Ferdigheter:

Studenter som fullfører dette emnet vil opparbeide følgende ferdigheter:

 • Fortolke og diskutere kulturelle trekk ved moderne islandsk samfunn
 • Formulere kunnskap om musikk i skriftlige øvinger og muntlige innlegg
 • Evnen til kritisk lytting og evaluering av musikkeksempler på Island
 • Evnen til å knytte sentrale begreper innen geografi og globaliseringsteori til musikalsk praksis på Island

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av seminarer med vekt på diskusjon og dialog. Ukentlig forberedelse, i form av lese- og lytteoppgaver, er derfor sentralt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse på aktiviteter, inkludert muntlige innlegg

Mer om vurdering

Studenten skal levere en individuell semesteroppgave ved slutten av semesteret. Denne skal ha en lengde på ca. 4000-6000 ord. Underviseren vil presentere oppgavespørsmålet i første halvdel av semesteret. Oppgaven skal leveres digitalt på Inspera som en pdf-fil.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på gjentatt eksamen.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU