course-details-portlet

MUSV3134 - Politikk og moral på scenen: Tysk musikkteater i opplysningstiden

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet omhandler tysk musikkteater i opplysningstiden, med vekt på andre halvdel av 1700-tallet og Wolfgang Amadeus Mozarts Singspiele. Det vil bli lagt særlig vekt på hvordan det tyske musikkteateret reflekterer aktuelle politiske og sosiokulturelle diskurser, og hvordan disse diskursene reflekteres i musikalske, tekstlige og dramaturgiske valg.

Karakteristisk for 1700-tallets tyske musikkteateret, var dets sterke didaktiske dimensjon. I opplysningstidens ånd var det et instrument for moralsk instruksjon – en «skole for nasjonen» som skulle sikre opplyste dydige borgere, og slik også bidra til å sikre en sterk og velfungerende stat. Det tyske musikkteateret hadde derav en viktig politisk funksjon. I tråd med opplysningstidens tidsånd som så den politiske fremtiden i opplysning og dannelse, engasjerte litterater, filosofer, kunstnere og ikke minst herskere seg med å danne et tysk «dannelsesteater». Et tydelig resultat er opprettelsen av en rekke tyske nasjonalteatre. Det mest kjente er muligens keiser og hersker over Habsburg-monarkiet Joseph IIs nasjonalteater opprettet i kultursentrumet Wien i 1776. Ved dette teateret ble blant annet Mozarts Singspiel Die Entführung aus dem Serail urfremført i 1782.

I emnet vil det gjennom musikalsk og tekstlig analyse bli lagt vekt på hvordan det tyske musikkteateret var en integrert del av politisk kommunikasjon på 1700-tallet. Det tyske musikkteateret artikulerte nemlig mange av sin samtids debatter: Hva er en ideell stat? Hva er kvinnens posisjon i samfunnet? Kan både kvinner og menn være herskere? Hvordan forstår vi Østens og Vestens kultur?

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat som har fullført kvalifikasjonen i emnet MUSV3133
- har fordypet kunnskap om tysk musikkteater på 1700-tallet.
- har fordypet kunnskap om Wolfgang Amadeus Mozarts Singspiele.
- har bred kunnskap om relevante politiske, kulturelle og sosiale utviklinger i gitt tidsperiode.
- har fordypet kunnskap om tysk musikkteater i politisk, kulturell, sosial og historisk kontekst.
- har fordypet kunnskap om forskningsmetoder og analyseverktøy innen opera i gitt tidsperiode.

Ferdigheter:
En kandidat som har fullført kvalifikasjonen i emnet MUSV3133
- kan kritisk drøfte og analysere musikk og tekst i tysk musikkteater fra 1700-tallet.
- kan kritisk drøfte og analysere interaksjonen mellom musikk og tekst i tysk musikkteater på 1700-tallet.
- kan formulere egen kunnskap på en overbevisende og sammenhengende måte både skriftlig og muntlig.
- kan reflektere over egen faglig utøvelse med utgangspunkt i egen fordypet kunnskap.
- kan analysere tysk musikkteater på 1700-tallet i lys av dets politiske, kulturelle, sosiale og historiske kontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis i form av forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Ett skriftlig essay.
  • Kort muntlig presentasjon av essayet i et av seminarene.

Mer om vurdering

Besvarelsen på hjemmeeksamenen skal være ca. 4500–6000 ord (1,5/12 pkt.).

Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkhistorie
  • Musikkteori
  • Politisk historie
  • Historie
  • Musikkvitenskap
  • Musikkpedagogiske fag
  • Tysk kulturkunnskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU