course-details-portlet

MUSV3128 - Popanalyse - Sats og analyse i populærmusikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Året er 1965 og George Martin foreslår for The Beatles at dei skal bruke ein strykekvartett på «Yesterday». Dette er ein av dei første gongane strykarar blir brukt på ein popsong. I jazzverda, som hos Sinatra og Nat King Cole, har dette vore gjort lenge ­ men å blande klassiske musikarar inn i pop er nytt. I dag er dette veldig vanleg.

Korleis løyser ein møtet mellom musikarar som er vant til utskrivne notar med musikarar som er vant til gehørspeling? Har klassiske notasjonsformer noko praktisk funksjon i møtet med maskiner og elektriske instrument? Kan vanlege satslærereglar komme til nytte? Har crossover ein eigenverdi, eller er kombinasjonen pop og klassiske musikarar ein umogleg konstruksjon?

I emnet skal vi sjå på dette ved å studere eksempel; både frå jazz, pop og crossover. Vi skal plukke frå einannan vellukka arrangement og komposisjonar for ulike besetningar; stryk, storband og symfoniorkester. Vi skal også analysere popsongar harmonisk og auditivt.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Ein kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3128

 • har auka oversikt over ulike måtar orkester har vore, eller blir brukt på i populærmusikk, både stilistisk og ulike besetningar og sjangrar.
 • har auka forståinga om korleis klassiske musikarar brukast i populærmusikalsk samanheng.
 • har auka kunnskap om funksjonen til eit arrangement i ei låt.
 • har auka kunnskap om korleis ein kan nytte musikkteori i møtet med gehørmusikarar.

Ferdigheiter:

En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3128

 • kan formulere sin kunnskap på ein overbevisande måte i både skriftleg og munnleg form.
 • kan analysere populærmusikk i ulike sjangrar og tidsepokar både når det gjeld harmonikk, form, og arrangement.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Oppgaver i analyse, lytting og lesing av tekster

Mer om vurdering

Mappa skal innehalde analyser, tekstar og eigne løysingar på ulike arrangement.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkteori
 • Musikkvitenskap
 • Komposisjonsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
11.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
19.01.2024

Innlevering
26.01.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU