MUSV3117 - Musikaler

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet omhandler musikalens historie fra Showboat 1927 til våre dager. Seminarene vil bestå av dvd-fremvisninger av de mest sentrale musikalene.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3117
- har fordypet kunnskap om de mest sentrale musikalene og deres opphav

Ferdigheter:
En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3117
- kan formulere sin kunnskap i både skriftlig og muntlig form

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis i form av forelesninger og seminarer der det forutsettes at studenten deltar aktivt.

Besvarelse til hjemmeeksamen skal være på ca. 10 sider.

Studenter på bachelorprogram musikkvitenskap må velge bacheloroppgave som vurderingsform i et av MUSV31**-emnene i 3. eller 4. semester. Bacheloroppgaven blir tematisk knyttet til vedkommende fordypningsemne og veiledes individuelt med 5 timeverk. Omfanget på bacheloroppgaven skal være 15-20 sider.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.