course-details-portlet

MUSV3115 - Musikk og kultur i 1970-årenes New York

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Gjennom forelesninger, diskusjoner, lesninger, lytting og videoframvisninger vil vi i dette emnet gå inn i den eksplosjonsartede utviklingen av ulike musikkulturer som preget 1970-årenes New York - en periode da byen ble betraktet som skitten, farlig og bankerott. På tross av byens høye kriminalstatistikk, dens mange forlatte bygninger, omfattende fattigdom og politiske skandaler, var det i denne delen av New Yorks historie at disco, punk rock, new wave, no wave, trash rock, salsa og hip hop så dagens lys. Samtlige uttrykksformer levde side ved side - og til og med i samspill med - loft jazz-scenen, downtown-komponister kjent som "minimalister" og andre musikalske trender på ulike kulturelle nivåer. I denne tiden var byen rikelig representert gjennom en rekke viktige filmer som også inneholdt innflytelsesrik musikk.

I drøftingen av denne delen av New Yorks musikk- og mediebilde vil vi både ta for oss spørsmål om musikkgeografi, relasjonene mellom rase, klasse, økonomi, musikalsk estetikk og musikalske verdier, kultur, politikk og samfunn. Vi vil videre se på hvordan dette rikt sammensatte bildet av musikk og musikalske medier har fortsatt å forme den vestlige verdens musikkultur fram til i dag.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3115

 • Har økt historisk forståelse av de kreative prosessene og de debattene som omgir kulturen og arven fra innflytelsesrik musikk, betydningsfulle artister og genre i 1970-årenes New York.
 • Har kunnskaper både om kjernespørsmål og historisk/tematisk kunnskap om 1970-årenes New York
 • Har spesialisert kunnskap om diskurser og diskusjoner knyttet til kulturpolitikk og samfunn, tidstypiske musikalske trender og musikkgeografi i 1970-årenes New York.

Ferdigheter:

En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3115

 • kan formulere sin kunnskap på en overbevisende måte i både skriftlig og muntlig form

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning og andre aktiviteter (f.eks. korte innlegg på pensumoppgaver).Dette emnet er strukturert som et seminar som kombinerer diskusjoner og forelesninger. Det ukentlige arbeidet består dermed av oppgaver som omfatter tekster, lytting, video og diskusjoner av dette materialet i plenum.

MERK: Plenumsdiskusjon er en viktig del av det pedagogiske opplegget. Dette betyr at alle ukentlige tekster må være grundig lest før hver time.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning og andre aktiviteter (f.eks. korte innlegg)

Mer om vurdering

Studentene skal levere to oppgaver. De to oppgavene vektes forskjellig i den samlede karakteren, ut ifra besvarelsens lengde.Den ene besvarelsen skal leveres i midten av semesteret, og den andre skal leveres på slutten av semesteret. Den første besvarelsen skal være omtrent 1500 ord (4-5 sider A4, 12-punkts font, 1,5 linjeavstand); den andre besvarelsen skal være omtrent 3500 ord (10-11 sider A4, 12-punkts font, 1,5 linjeavstand).

Ved stryk tas vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved et nytt eksamensforsøk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkhistorie
 • Musikkteori
 • Kulturhistorie
 • Historie
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU