course-details-portlet

MUSV3105 - Populærmusikkstudier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Gjennom forelesninger, diskusjoner, og et bredt sammensatt pensum vil studentene få innsikt i aktuelle og pågående debatter i det tverrfaglige feltet populærmusikkstudier. Vi skal bli kjent med ulike metoder for å analysere populærmusikk innen flere sjangre og stilarter, men vi skal også lære mer om hvordan denne musikken blir en sosial og politisk kraft i ulike samfunnsmessige sammenhenger. Forskning på populærmusikk kjennetegnes av en interesse for koblingene mellom musikalsk mening og kulturell verdi. Populærmusikkforskere har vært opptatt av å belyse hvordan musikken påvirker -samt blir påvirket av- større samfunnsmessige strukturer når det gjelder identitet, etnisitet, sosial klasse, kjønn og seksualitet, og mer. Studenter som følger dette emnet vil: (1) oppnå spesialisert kjennskap til viktige tema innen populærmusikkforskning; (2) bli kjent med nøkkeltekster og forfattere innen populærmusikkforskning, i nåtid og fortid; og (3) lære de grunnleggende metodene for å starte forskning innenfor moderne populærmusikkstudier.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3105 vil ha kunnskap om

 • Populærmusikkens rolle og funksjon i samfunnet generelt, og i noen utvalgte historiske og kulturelle kontekster spesielt.
 • Sentrale tema, metoder, og diskusjoner i nyere forskning på populærmusikk.

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3105 vil ha

 • Evnen til kritisk lytting og evaluering av musikalske virkemidler i populærmusikalske eksempler i flere sjangre og stilarter.
 • Evnen til å analysere populærmusikk med bruk av nyere musikkvitenskapelige analysemetoder.
 • Fortolke og diskutere populærmusikk i lys av sosiale, kulturelle, og historiske forhold.
 • Formulere kunnskap om populærmusikk i skriftlige øvinger og muntlige innlegg
 • Identifisere et eget forskningsprosjekt innenfor populærmusikkstudier.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av forelesninger og seminarer med vekt på diskusjon og dialog. Ukentlig forberedelse, i form av lese- og lytteoppgaver, er derfor sentralt. Det forventes at studentene er godt forberedt til å diskutere tekstene til hver forelesning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse på aktiviteter
 • Ett muntlig innlegg i løpet av semesteret

Mer om vurdering

Studenten skal levere en individuell semesteroppgave ved slutten av semesteret. Denne skal ha en lengde på ca. 4000-6000 ord. Underviseren vil presentere oppgavespørsmålet i første halvdel av semesteret. Oppgaven skal leveres digitalt på Inspera som en pdf-fil.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på gjentatt eksamen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU