course-details-portlet

MUSP4190 - Symfonisk kor 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Refleksjonsoppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Refleksjonsoppgave 100/100

Faglig innhold

I praksisemnet inngår følgende:

 • grunnleggende sangteknikk
 • repertoar i forskjellige stilarter, (opera, musikal/rytmisk, vokal-instrumentale verker, a cappella)
 • praktisk gehørtrening
 • samarbeid med profesjonelle internasjonale dirigenter og solister
 • interpretasjon/stilkunnskap
 • konsert- og sceneformidling
 • gruppearbeid
 • innstudering og prøvemetodikk for kor
 • deltakelse i og gjennomføring av større profesjonelle konsert- og operaproduksjoner

Læringsutbytte

Emnet gir mulighet for fordyping og kompetanseheving innen ensemblesang og korledelse/kormetodikk. Emnet legger grunnlaget for å kunne søke høyere studier innen korledelse/dirigering/ensemblesang.

Ferdigheter:

Kandidaten skal tilegne seg og videreutvikle:

 • en god og hensiktsmessig vokalteknikk
 • metoder for selvstudier av partiturer
 • metoder for praktisk gjennomføring av korøvelser
 • grunnlag for å kunne gjennomføre arbeidsoppgaver i musikklivet eller videre studier i korledelse/ensemblesang.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene deltar som korister i TSO-koret, som er Trondheim symfoniorkesters faste kor for opera- og vokal-instrumentale produksjoner.

Undervisningen foregår som ordinære korprøver á 3 timer, én kveld i uka. I tillegg kommer enkelte intense studieperioder (seminarhelger, produksjonsuker og lignende). Opplysninger om dette gis ved semesterstart.

I samarbeid med faglig leder (korets faste dirigent) legger hver student opp et årsprogram som består av minimum 3 produksjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i minimum tre prosjekter/produksjoner

Mer om vurdering

Studentene skal skrive et refleksjonsnotat som kort beskriver produksjonene de har deltatt i. Refleksjonen skal vektlegge studentens eget læringsutbytte som korist, samt kunstnerisk utbytte av korprosjektene og repertoaret de har deltatt. Lengde: cirka 2-3 A4 sider.

Forkunnskapskrav

Opptak forutsetter

 • studieplass ved Institutt for musikk
 • bestått prøvesang

Prioriterte målgrupper:

 1. Studenter med sang som hovedinstrument
 2. Studenter ved utøvende klassisk/kirke/jazz
 3. Andre studenter ved Institutt for musikk

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Refleksjonsoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Refleksjonsoppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU