course-details-portlet

KJ0001 - Generell kjemi, laboratorium

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Hensikten med emnet er å gi studenter som allerede har bestått eksamen i et teoretisk emne i generell kjemi, laboratorieerfaring og kompetanse slik at KJ0001 sammen med det teoretiske kjemiemnet gir en kompetanse tilsvarende KJ1000. Emnet skal gi en bedre forståelse av de kunnskaper i generell kjemi som studenten allerede har.

Studenter som er gitt adgang til emnet som studenter i emnet KJ1000 vil ikke kunne få kreditert studiepoeng for emnet alene.

Læringsutbytte

Kurset skal, sammen med det emnet i generell kjemi en allerede har bestått eksamen i, gi en kompetanse som kvalifiserer til fritak for emnet KJ1000 Generell kjemi.

Sikkerhetsforelesningen og HMS-arbeid gjennom semesteret skal gi studentene en grunnleggende forståelse for hvordan man skal arbeide trygt og sikkert på laboratoriet.

Etter avsluttet emne kan studenten:

  • Gjennomføre enkle kjemiske eksperimenter i laboratoriet på en trygg og sikker måte.
  • Beskrive sitt laboratoriearbeid i laboratorierapporter.
  • Forstå og tolke risikovurdering av enkle laboratorieforsøk i form av standardiserte Sikker Jobbanalyse-skjemaer.

Læringsformer og aktiviteter

Laboratoriearbeid inkludert rapportskriving. Emnet er identisk med laboratoriedelen av KJ1000 Generell kjemi, og undervises samtidig med KJ1000.

Som en del av laboratoriekurset inngår en obligatorisk emnespesifikk HMS-forelesning. Oppmøte kreves for å få adgang til laboratorieøvelsene. Normalt vil denne forelesningen foregå i løpet av uke 35.

Studentene er selv ansvarlige for å finne informasjon om undervisningsstart og informasjon om obligatoriske aktiviteter i emner via NTNU sine nettsider, spesielt Blackboard. Ta ev. kontakt med instituttet om noe er uklart. Informasjon om tidspunkt og innhold for obligatorisk aktivitet i semesteret vil bli annonsert av emneansvarlig ved semesterstart via Blackboard.

Mer om vurdering

Alle laboratorieøvinger (inkludert laboratorierapporter) må være godkjente for at emnet skal bestås.

Forkunnskapskrav

Adgang til emnet forutsetter en bestått eksamen fra et grunnemne i generell kjemi på universitets-/høgskolenivå, f.eks. TMT4100 Kjemi eller lignende emner, som ikke innholder nevneverdig laboratoriundervisning. Dette emnet må ha et omfang på minst 7,5 stp.

Kursmateriell

Opplysninger om kursmateriell gis ved kursstart. Studenten må kontakte emneansvarlig for emnet KJ1000 Generell kjemi ved semesterstart for praktisk informasjon!

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ1000 7.5 HØST 2011
TMT4115 3.5 HØST 2011
MNKKJ100 7.5 HØST 2011
KJ1001 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU