KJ0001 - Generell kjemi, laboratorium

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Hensikten med emnet er å gi studenter som allerede har bestått eksamen i et teorerisk emne i generell kjemi, laboratorieerfaring og kompetanse slik at KJ0001 sammen med det teoretiske kjemiemnet kan gi en kompetanse tilsvarende KJ1000.

Som en del av labkurset inngår en obligatorisk emnespesifikk HMS-forelesning som vil foregå i løpet av uke 35. Oppmøte kreves for å få adgang til labøvelsene. Studentene er selv ansvarlige for å finne informasjon om undervisningsstart og eventuell obligatorisk aktivitet i emner via NTNU sine nettsider, spesielt "itslearning", og studiehåndbøker.


Emnets laboratorieundervisning skal gi en bedre forståelse av de kunnskaper i generell kjemi som studenten allerede har, og med det gi studenten en kompetanse som svarer til den som en bestått eksamen i KJ1000 gir.

Studenter som er gitt adgang til emnet/kurset som studenter på emnet KJ1000 vil ikke kunne få regnet studiepoeng for emnet(kurset) alene.

Læringsutbytte

Kurset skal, sammen med det emnet i generell kjemi en allerede har bestått eksamen i gi en kompetanse som kvalifisere til fritak for emne KJ1000 Generell kjemi.
Sikkerhetsforelesningen skal gi studentene en grunnleggende forståelse for hvordan man skal arbeide trygt og sikkert i laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Laboratoriearbeid ca 7 timer pr uke i 10 uker. Som en del av det obligatoriske labkurset inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning. Oppmøte kreves for å få adgang til labøvelsene. Normalt vil denne foregå i uke 35. Studentene er selv ansvarlige for å finne informasjon om undervisningsstart og eventuell obligatorisk aktivitet i emner via NTNU sine nettsider og studiehåndbøker. Ta evt. kontakt med instituttet om noe er uklart. Informasjon om tidspunkt for obligatorisk aktivitet i semesteret vil bli annonsert av emneansvarlig ved semesterstart.

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biologi (BBI)
Biologi og kjemi, realfag (ÅBIKJ)
Bioteknologi (MBIOT5)
Geologi (BGEOL)
Kjemi (BKJ)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Adgang til emnet forutsetter en bestått eksamen fra et grunnemne i generell kjemi på universitets-/høgskolenivå, f.eks. TMT4100 Kjemi eller lignende emner, som ikke innholder nevneverdig laboratoriundervisning. Dette emnet må ha et omfang på minst 7.5 sp.

I tillegg må studenten ha studierett på ett av studieprogrammene: BKJ, BBI,BGEOL, MBIOT5 eller MLREAL (studieretningene "matematikk og kjemi" og "biologi og kjemi").

Kursmateriell

Opplysninger om kursmateriell gis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ1000 7.5 01.09.2011
MNKKJ100 7.5 01.09.2011
TMT4115 3.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.