Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt siden 16.06.2014.

Hovedarbeidsoppgaver:

Teknisk støtte, labkoordinator og lableder i KJ1000 generell kjemi (høst)

Teknisk støtte i KJ1020 organisk kjemi (vår)

Teknsisk støtte og labkoordinator i TKJ4202 termodynamikk (vår)

Teknisk støtte i KJ2073 Analytisk miljøkjemi (vår)

Praktisk og faglig ansvarlig for kjemiløypa.

Utlevering av kjemikalier.

Service og vedlikehold av vannrensere, vekter og pH-metere.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling