course-details-portlet

AAR5325 - Prosjektutvikling og prosess

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 25/100
Individuell oppgave 75/100

Spesielle vilkår

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byforming og planlegging
  • Prosjektadministrasjon
  • Afrikastudier
  • Geografi
  • Globalisering
  • Sosiologi
  • Strategisk design
  • Urbanisme
  • Økonomi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppeoppgave 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Individuell oppgave 75/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Gruppeoppgave 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Individuell oppgave 75/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU