course-details-portlet

AAR4215 - Reguleringsplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir innføring i utarbeiding av reguleringsplaner etter med Plan- og bygningsloven. Det blir lagt vekt på stedsanalyse, utforming av bebyggelse og offentlige rom, infrastruktur for transport og planprosessen med ulike aktørers roller i samarbeids- og medvirkningsprosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har inngående kunnskap om prinsipp som anvendes i utvikling av planer i det norske plansystem. Ferdigheter: Kandidaten kan utvikle og diskutere planløsninger, utarbeide analyser som grunnlag av planløsninger, lage presentasjoner, og håndtere planleggingsverktøy som brukes i det Norske plansystemet. Kandidaten kan samarbeide om og gjennomføre i tverrfaglig samarbeid. Generell kompetanse: Kandidaten kan løse planleggings oppgaver i ulike situasjoner og under ulike forutsetninger og kommunisere godt i tverrfaglige samarbeidsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Øvingsarbeid i grupper, forelesinger og befaringer.

Mer om vurdering

Gruppeoppgaven teller 100% av den endelige karakteren i emnet. Utsatt innlevering av gruppeoppgaven legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Forkunnskapskrav

Minimum bachelorgrad eller tilsvarende

Kursmateriell

Blir opplyst ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIA4010 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Gruppeoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Gruppeoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU