course-details-portlet

AAR4215 - Reguleringsplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer A
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet gir innføring i utarbeiding av reguleringsplaner etter med Plan- og bygningsloven. Det blir lagt vekt på stedsanalyse, utforming av bebyggelse og offentlige rom, infrastruktur for transport og planprosessen med ulike aktørers roller i samarbeids- og medvirkningsprosesser.

Læringsutbytte

KunnskapKandidaten har inngående kunnskap om hvilke krav som inngår i reguleringsplanlegging etter Plan- og bygningsloven. FerdigheterKandidaten - kan utarbeide analyser og underlagsmateriale for reguleringsplaner og håndtere planleggingsverktøy for utarbeiding og presetasjon av reguleringsplaner - kan samarbeide om og gjennomføre tverrfaglige planleggingsprosesser Generell kompetanseKandidaten kan løse reguleringsplanleggingsoppgaver i ulike situasjoner og under ulike forutsetninger og kommunisere godt i tverrfaglige medvirknings- og samarbeidsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Øvingsarbeid i grupper, forelesinger og befaringer.

Mer om vurdering

Øvingen teller 50% av den endelige karakteren i emnet. Det kreves bestått på både øving og eksamen for å få bestått sluttkarakter. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode. Både øvinger og skriftlig eksamen må være bestått for å få karakter i emnet. Karakter på øvingsarbeid kan inngå i karaktergrunnlaget ved utsatt eksamen eller gjentak, i inntil 1,5 år etter beståtte øvinger.

Forkunnskapskrav

Minimum bachelorgrad eller tilsvarende

Kursmateriell

Blir opplyst ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIA4010 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 A 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU