Studiemiljø

Tysk- bachelorstudium

Studiemiljø

Din hverdag som tyskstudent

Tyskstudiet ved NTNU har et lite studiemiljø hvor du blir godt kjent med de du studerer sammen med. Undervisingen foregår i klasserom og i mindre grupper. Vi tilbyr et forkurs i oppstartsfasen av høstsemesteret, noe som bidrar til at nye studenter blir godt integrert i miljøet. 

Still spørsmål til studentene på @ntnusprakoglitteratur!

Les mer om hva studentene selv sier

STUDENTBLOGGEN: Les Mine 3 år i TrondheimMange muligheter med tysk og andre innlegg 

Babel - linjeforeningen på språkstudiene

Fadderuka er det første møtet med det sosiale rundt studentlivet. Studentene på tysk, engelsk, fransk og spansk har en felles linjeforening, Babel. Det er linjeforeningen som stiller med faddere, og i løpet av disse ukene får du gode muligheter til å bli kjent med medstudentene dine.

Linjeforeningen er også åpne for utvekslingsstudenter, så det er i tillegg en gylden anledning for deg til å praktisere språkferdigheter.


 

Anna foran ambassaden i Berlin. Foto

Se Annas Følg meg- dag fra praktikantjobb i Berlin!


Eirin Becker. Foto

Se intervju med Eirin på @ntnusprakoglitteratur 

 

Språkstudentene viser deg campus