Hva kan jeg bli?

Tysk - bachelorstudium

Hva kan du bli?

Med tysk som studiefag er mulighetene mange. Du opparbeider deg bred kunnskap om tysk språk, litteratur og kultur samt gode ferdigheter i tysk, både muntlig og skriftlig og er kvalifisert til å arbeide i norske og internasjonale organisasjoner hvor det er behov for kunnskap om tysk språk og litteratur, og om samfunnsforhold i den tyskspråklige verden. I tillegg er Tyskland en av Norges viktigste handelspartnere, og tyskkompetanse er etterspurt i næringslivet. Ved NTNU kan du kombinere tysk med emner i økonomi og administrasjon.

Med en bachelorutdanning i tysk kan du blant annet:

  • undervise tysk i skolen
  • jobbe i turist- eller servicenæringen
  • arbeide i media
  • jobbe med kunnskaps- og informasjonsformidling
  • arbeide innen offentlig eller privat sektor, f.eks. som språkkonsulent
  • jobbe i eksportnæringen og ha kontakt med tyske markeder
  • jobbe i internasjonale organisasjoner

 

 

Videre studier

Bachelorgraden i tysk gir grunnlag for opptak til følgende 2-årige masterprogram ved NTNU: