Hva kan jeg bli?

Tysk - bachelorstudium

Hva kan jeg bli?

Med tysk som studiefag er mulighetene mange. Du opparbeider deg en kulturell og språklig kompetanse som du vil få god bruk for i mange yrker. Blant annet er Tyskland en av Norges viktigste handelspartnere, og tyskkompetanse er etterspurt i næringslivet. Ved NTNU kan du kombinere språk og økonomi, noe som kan gjøre deg enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet. 

En bachelorutdanning i tysk kvalifiserer deg blant annet til å:

  • undervise tysk i skolen
  • jobbe i turist- eller servicenæringen
  • arbeide i media
  • jobbe med kunnskaps- og informasjonsformidling
  • arbeide innen offentlig eller privat sektor, f.eks. som språkkonsulent
  • jobbe i eksportnæringen og ha kontakt med tyske markeder
  • jobbe i internasjonale humanitære organisasjoner og hjelpeorganisasjoner

Jobb med masterstudier

Hva kan du gjøre dersom du i tillegg tar en master i tysk?

Les om Guro, Ida og andre masterstudenters vei inn i arbeidslivet.

Videre studier

Bachelorgraden i tysk gir grunnlag for opptak til følgende 2-årige masterprogram ved NTNU:

Tidligere studenter i jobb

Møt tidligere studenter


Ressurspublisering

Forlagsredaktør

Navn: Runa Kvalsund

Utdanning:

Arbeidssted: Det norske samlaget

"Ikkje tenk at du skal ha drøymejobben med ein gong - ver open og grip sjansane du får; drøymejobben kjem etter kvart."