Studiets oppbygning

Tysk - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Utveksling

Du har mulighet til å ta et utenlandsopphold som en del av studiet. Les Reise på utveksling

Informasjonens gyldighet BTYSK

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2022/2023. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning BTYSK

Bachelorprogrammet i fremmedspråk, studieretning tysk er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng (sp). Av dette er 105 studiepoeng fordypningsemner i tysk.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5
TYSK1003 Språkferdighet 1 7,5
TYSK1101 Tysk grammatikk 1 7,5
TYSK1401 Tysk litteratur og kultur 1 7,5

 

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TYSK1102 Tysk grammatikk 2 7,5
TYSK1305 Språkferdighet 2 7,5
TYSK1402 Tysk litteratur og kultur 2 15

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Flere valg Fag 2: Andre studieår har flere valgmuligheter. 60

Du kan i fag 2 velge mellom:

*Merk at enkelte årsstudier har egne opptakskrav. Du kan også velge emner fra økonomi og administrasjon.

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
TYSK2101 Tysk grammatikk 3 7,5
TYSK2301 Språkferdighet 3 7,5
TYSK2401 Tyskland og Europa 7,5
TYSK2403 Tysk litteratur og kultur 3 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
TYSK2404 Fleksibelt fordypningsemne 7,5
TYSK2900 Bacheloroppgave i tysk 15
Flere valg Områdeemne: HFO1003 Mangfold og integrering: transkulturelle dynamikker eller HFO1004 Menneskets tidsalder? 7,5

Lover og regler om utdanning ved NTNU