Kontakt

Tysk - bachelorstudium

Kontakt

Har du spørsmål om studiet? Kontakt studieveilederne på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no

Les mer om hvem vi er og hva vi kan hjelpe deg med

person-portlet