Kontakt

Tysk - bachelorstudium

Kontakt

Har du spørsmål om studiet? Kontakt studierettleiarane på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no

Les meir om kven vi er og kva vi kan hjelpe deg med


Du kan også kontakte studentane på @ntnusprakoglitteratur

person-portlet