Opptak

Tysk - bachelorstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Vi anbefaler at du har forkunnskaper i tysk tilsvarende nivå 2 (B-språk) fra videregående skole.

Antall studieplasser

Høst 2023: 7

Tidligere opptaksgrenser

Tidligere opptaksgrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2023 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2022 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2021 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2020 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.