Hva lærer jeg

Tysk - bachelorstudium

Hva lærer du?

Tysk er det største språkfelleskapet i Europa, og tysk språk og kultur har en lang og fascinerende historie. I løpet av studiet tilegner du deg kunnskap som er relevant for arbeid i skole, høyere utdanning, politikk, næringsliv, journalistikk og forskning.

Studiet omfatter tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur.

  • Du lærer om språkets system og oppbygging, med særlig fokus på forskjeller mellom norsk og tysk.
  • Tyskspråklig litteratur og sakprosa tolkes kritisk og settes inn i historiske sammenhenger.
  • Vi undersøker Tysklands rolle i Europa og ser på hvordan historien preger det politiske og kulturelle landskapet.

I tillegg utvikler du gode ferdigheter i tysk, både muntlig og skriftlig. Ved studiestart arrangeres Pangstart, dvs. en sosial semesterstart der vi blir godt kjent med hverandre og studentlivet på Campus Dragvoll. 

Undervisningen foregår hovedsakelig på tysk. Vi anbefaler at du har forkunnskaper som tilsvarer fremmedspråk på nivå II fra videregående skole.

I løpet av bachelorgraden skal du også velge emner fra andre fagfelt, og du utvikler dermed en tverrfaglig kompetanse. 

Læringsutbytte

Studietur og studiemiljø

Tyskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø. Les mer om studiemiljøet på tysk.

I det løpet av det første studieåret har du anledning til å være 4 uker ved universitetet i Kiel. Det gir deg en unik anledning til å bli bedre kjent med tysk kultur og til å forbedre tyskferdighetene dine.