Hva lærer jeg

Tysk - bachelorstudium

Hva lærer du?

Tysk er det største språkfelleskapet i Europa, og tysk språk og kultur har en lang og fascinerende historie. Hos oss tilegner du deg kunnskap som er svært relevant for arbeid i skole, høyere utdanning, politikk, næringsliv, journalistikk og forskning.

Studiet omfatter tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Gjennom teoretisk og praktisk arbeid med stoffet utvikler du gode ferdigheter i tysk, både muntlig og skriftlig.

I språkdelen lærer du mer om språkets system og oppbygging, med særlig fokus på grunnleggende forskjeller mellom norsk og tysk. I litteratur- og kulturemnene tar vi utgangspunkt i tyskspråklig litteratur og sakprosa som tolkes kritisk og settes inn i historiske sammenhenger. Vi undersøker Tysklands rolle i Europa og hvordan historien preger det politiske og kulturelle landskapet.

Undervisningen foregår på tysk, og vi tar utgangspunkt i forkunnskaper tilsvarende fremmedspråk nivå II fra videregående skole. For nye tyskstudenter tilbyr vi et forkurs i begynnelsen av høstsemesteret.

Læringsutbytte

Studietur og studiemiljø

Tyskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø. Les mer om studiemiljøet på tysk.

I det løpet av det første studieåret har du anledning til å være 4 uker ved universitetet i Kiel. Studieoppholdet i Tyskland gir deg en unik anledning til å øke dine språkferdigheter ytterligere.

Hva lærer du det første året på tysk?

Les innlegg på Studentbloggen.