Hva kan jeg bli?

Elektronisk systemingeniør - Trondheim

Hva kan du bli?

Med solide basiskunnskaper i elektronikk, digitalisering og programmering, kan du bidra til å utvikle IoT-løsninger som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Behovet for ingeniører med kompetanse innenfor fagområdet sensorer og sensorsystemer forventes å øke, siden IoT innebærer at "alt" skal instrumenteres. Mye av overføringen av sensordata som gjøres trådløst, styres av mikrokontrollere. Du kan jobbe med utvikling av grønne industrier og bærekraftig teknologi som trådløse IoT-sensorer er en viktig del av. Ved å skape innovative IoT-løsninger, kan du bidra til å redusere energiforbruket i fabrikker og bygninger ved å implementere smarte styringssystemer og overvåkningssensorer.

Etterspørselen etter sammenkoblede enheter som kommuniserer over internett økes betydelig. Du kan bidra til den sirkulære økonomien og delingsøkonomien med bærekraftige forretningsmodeller ved å utvikle innovative IoT-løsninger.

Ved å bruke IoT kan du bidra til utvikling av delingsmodeller, strømsparing i smarthus, overvåking av vannkvalitet og reduksjon av store avfallsmengder og mye mer. Du kan også skape IoT-løsninger for velferdsteknologi, som er en viktig del av fremtidens omsorg for eldre og syke mennesker.

Du kan jobbe innen:

 • IoT-sektoren med både rådgivning, systemintegrasjon, og systemutvikling, så vel som produktutvikling som aktuelle felter
 • Medisinsk industri som utvikler produkter, tilbyr sammensatte løsninger, og forsker på ny teknologi
 • Radiokommunikasjonsrelaterte sektorer
 • Generell elektroteknisk sektor
 • Forskning og utdanning
 • IT-bedrifter
 • Digitalisering – et teknologifelt som favner veldig bredt
 • Konsulentselskaper / designhus som utfører systemdesign for bedrifter som ikke har tilstrekkelig egen relevant ingeniørkompetanse
 • Mikroelektronikk-sektoren som framstiller mikrokontrollere, sensorer, radiokommunikasjonsbrikker, og andre elektroniske komponenter
 • Offentlig sektor, hvor bl.a. «Smart City»-prosjekter er midt i blinken

Du kan bli:

 • Systemintegrator (spesielt innen IoT-relaterte felter, men også for elektroniske systemer generelt)
 • Programmerer
 • Konsulent
 • Prosjektleder
 • Produktsjef
 • Utviklingsingeniør (IoT-produkter, og elektronikkbaserte produkter på veldig bred basis).
 • Teknisk markedsføring, salg og kundestøtte
 • Gründer
 • Serviceingeniør (installasjon og igangkjøring, testing, vedlikehold og utvidelser)

Videre studier

Aktuelle 2-årige masterprogram ved NTNU:


Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon