Studiets oppbygning

Elektronisk systemingeniør - Trondheim

Studiets oppbygning

Elektronisk systemingeniør gjennomføres på 3 år og tilsvarer 180 studiepoeng. Hvert studieår er delt i to semester på 30 studiepoeng. Studiet tilbys i Trondheim med ulike spesialiseringer.

Studiet har hovedvekt på elektronisk systemdesign med innvevde systemer, trådløs kommunikasjon og sensorsystemer. Dette er sentral kompetanse for å bygge IoT-systemer.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som et større prosjektarbeid, ofte gitt som et oppdrag fra en bedrift.  
 

1. studieår

Her designer du dine to første større elektroniske system. I prosjektbaserte fag samarbeider du med andre studenter. Du lærer en god del krevende teori for å kunne designe, bygge og få slike system til å fungere. Matematikk er en helt nødvendig basis for hele studieforløpet, det samme er programmering av prosessorer og datamaskiner.

2. studieår

Du fortsetter med prosjektarbeid i grupper både høst og vår. Gjennom hele studiet trener vi på å tenke helhetlig og bærekraftig, og i dette året er et helt fag avsatt spesielt til dette. Dette året har du ett matematikk-fag i statistikk og sannsynlighetsregning.

3. studieår

Siste studieår består av spesialiseringer (valgbare kombinasjoner), ingeniørfaglig systemtenking og bacheloroppgaven. Høstsemesteret består kun av valgfag og er spesielt tilrettelagt for et utvekslingsopphold i utlandet. Du kan velge fag blant annet innen matematikk eller prosjektledelse dette året.
 


Utveksling til utlandet

Vi anbefaler studentene å reise på utveksling i fjerde eller femte semester hvis du finner et studiested som dekker størsteparten av det obligatoriske innholdet i semesteret. Fagmiljøet i CERN har et eget utvekslingsprogram hvor de hvert år setter av flere praksisplasser for norske bachelorstudenter.

NTNU har avtaler med utenlandske universiteter i over 100 land. Fagene du tar i utlandet må godkjennes for innpassing i bachelorgraden ved NTNU.
 


Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​